Recenzenci

Doc. LILIA ABRAMCHYK, Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały, Białoruś
Prof. dr HRVOJE ARBUTINA, Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja
Prof. dr hab. ELENA BOGDANOVA, Uniwersytet ITMO w Sankt Petersburgu, Rosja
Dr FRANCESCO CANNAS, Uniwersytet w Hasselt, Belgia
Dr KAROLINA ČERVENá, Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach, Słowacja
Prof. dr MARTINA CORSTEN, Baden-Württemberg Cooperative State University, Niemcy
Dr DAMIAN CZUDEK, Uniwersytet Masaryka w Brnie, Czechy
Dr KECSő GáBOR, Uniwersytet Loránda Eötvösa, Węgry
Dr JUHA HINTSA, Cross-border Research Association, Szwajcaria
Dr HOFFMAN ISTVáN, Uniwersytet Loránda Eötvösa, Węgry
Dr MICHAL JANOVEC, Uniwersytet Masaryka w Brnie, Czechy
Prof. dr ZUNIC KOVACEVIC, Uniwersytet w Rijece, Chorwacja
Dr hab. BEATA KUCIA-GUŚCIORA, Prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Polska
Dr hab. ZIEMOWIT KUKULSKI, Prof. Uniwersytetu Łódzkiego, Polska
Dr RAFAŁ KUSY, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, Polska
Dr hab. KRZYSZTOF LASIŃSKI-SULECKI, Prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
Dr hab. WOJCIECH MORAWSKI, Prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
Dr ROBERT OKTABA, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
Dr hab. BOGUMIŁ PAHL, Prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Polska
Prof. dr MICHAL RADVAN, Uniwersytet Masaryka w Brnie, Czechy
Dr DANA SRAMKOVA, Uniwersytet Masaryka w Brnie, Czechy
Doc. dr TATIANA TSEKHANOVITCH, Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku, Białoruś
Dr ANNA VARTAšOVá, Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach, Słowacja
Prof. dr PETER ZAUMSEIL, HTW Berlin - University of Applied Sciences, Niemcy