Zespół redakcyjny

Redakcja naukowa
Dr hab. Dominik J. Gajewski, prof. SGH – redaktor naczelny
Dr hab. Grzegorz Gołębiowski, prof. AEH
Dr Adam Olczyk, SGH – sekretarz redakcji

Tłumaczenie tekstów
Kamila Trojnar

Sekcje tematyczne

Krajowe prawo podatkowe i celne

Redaktorzy tematyczni
Dr hab. Ewa Gwardzińska, prof. SGH
Dr Adam Olczyk, SGH

Międzynarodowe prawo podatkowe i celne

Redaktorzy tematyczni
Dr hab. Dominik J. Gajewski, prof. SGH
Dr hab. Ewa Gwardzińska, prof. SGH

Finanse publiczne

Redaktor tematyczny
Dr hab. Grzegorz Gołębiowski, prof. AEH