Dokumentacja użytkownika OJS 3 po polsku

2020-02-18

Dzięki staraniom władz SGH została opublikowana kompletna instrukcję użytkownika dla systemu OJS 3 po polsku. Dokumentacja jest dostępna na licencji CC-BY i można ją pobrać ze strony bezpłatnie. Opis całego procesu redakcyjnego oraz wszystkich ról: autor, recenzent, redaktor, administrator jest zilustrowany zrzutami ekranu i opisami w języku polskim. Zachęcamy do korzystania.