Realizacja praw podatników (przedsiębiorstw cyfrowych) w świetle umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Autor

  • Marina Lapina Department of Legal Regulation of Economic Activities of the Financial University under the Government of the Russian Federation
  • Savina Mikhaylova-Goleminova Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Faculty
  • Aleksey Ivanov Financial University under the Government of the Russian Federation

DOI:

https://doi.org/10.33119/ASCASP.2020.1.1

Słowa kluczowe:

opodatkowanie, podatnik, UUPO

Abstrakt

W artykule omówiono realizację prawa podatników – przedsiębiorstw cyfrowych – do zwolnienia z podatku w państwie źródle dochodu w kontekście umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (zwanych dalej: UUPO). Na podstawie analizy norm zawartych w międzynarodowych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania zaproponowano sposoby rozwiązania problemu opodatkowania przedsiębiorstw cyfrowych w ramach umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Autorzy artykułu wskazują na potrzebę dokonania nowelizacji przepisów UUPO, a w szczególności modyfikacji terminu „zakład stały”, proponują także wprowadzenie pojęcia „cyfrowego” zakładu stałego dla celów ustalania obecności podatkowej przedsiębiorstwa w odpowiedniej jurysdykcji, na podstawie lokalizacji użytkowników i klientów takich firm.

Bibliografia

Arnold, B.J., Mcintyre, M.J. (2002). International Tax Primer, 2nd edition. Hague: Kluwer Law International.

Austria: Legislation introducing digital services tax (2019). https://home.kpmg/us/en/home/insights/2019/10/tnf-austria-legislation-introducing-digital-services-tax.html (dostęp: 2.11.2019).

Baker, Ph. (1994). Double Taxation Conventions and International Tax Law. London: Sweet & Maxwell.

Czech Republic Czech Republic: Digital services tax, update (2019). https://home.kpmg/us/en/home/insights/2019/11/tnf-czech-republic-digital-services-tax-update.html (dostęp: 2.11.2019).

Finnerty, C.J., Merks, P., Petriccione, M., Russo, R. (2007). Fundamentals of International Tax Planning. Amsterdam: IBFD.

France: Digital services tax (3%) is enacted (2019). https://home.kpmg/us/en/home/insights/2019/07/tnf-france-digital-services-tax-enacted.html (dostęp: 2.11.2019).

Italy: Digital services tax proposed to apply beginning 1 January 2020 (2020). https://home.kpmg/us/en/home/insights/2019/10/tnf-italy-digital-services-tax-apply-beginning-1-january-2020.html (dostęp: 2.11.2019).

Jones, J.F.A. (2000). Are Tax Treaties Necessary?, Tax Law Review, issue 53.

Lang, M. (2013). Introduction to the Law of Double Taxation Conventions, 2nd edition. Amsterdam: IBFD and Linde.

OECD (2019). Secretariat Proposal for a “Unified Approach” under Pillar One, https://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-document-secretariat-proposal-unified-approach-pillar-one.pdf (dostęp: 2.11.2019).

Turkey: Legislative proposal for digital services tax (2019). https://home.kpmg/us/en/home/insights/2019/11/tnf-turkey-legislative-proposal-for-digital-services-tax.html (dostęp: 2.11.2019).

UK: Proposal for digital services tax, in draft Finance Bill (2019). https://home.kpmg/us/en/home/insights/2019/07/tnf-uk-proposal-for-digital-services-tax-in-draft-finance-bill.html (dostęp: 2.11.2019).

Vogel, K. (Ed.). (1996). Klaus Vogel on Double Taxation Conventions. Hague: Kluwer Law International.

Коннов, О.Ю. (2002). Институт постоянного пред-ставительства. Москва: МЗ Пресс.

Mihaylova-Goleminova, S. (2018). Challenges Facing Member States and Candidate Countries of the European Union in the Field of Taxation. Sofia: Ciela Publishing.

Михайлова-Големинова, С. (2019), Предизвикател-ства пред държавит членки и кандидатките за членство в Европейския съюз в областта на данъч- ното облагане и финансовото право. София: Сиела.

Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (2019). Приложение 2: ≪Меры налоговой политики по видам налогов. Международное налогообло-жение≫. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_334706/#dst0 (dostęp: 20.11.2019).

Пепеляев, С.Г. (ред.). (2015). Налоговое право: учебник. Москва: МГУ.

Opublikowane

2020-05-29

Jak cytować

[1]
Lapina, M. i in. 2020. Realizacja praw podatników (przedsiębiorstw cyfrowych) w świetle umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Analizy i Studia CASP. 9, 1 (maj 2020), 1–8. DOI:https://doi.org/10.33119/ASCASP.2020.1.1.