Patriotyzm podatkowy na tle zobowiązań fiskalnych

  • Jan Głuchowski Wyższa Szkoła Bankowości w Toruniu
Słowa kluczowe: patriotyzm podatkowy, międzynarodowe prawo podatkowe

Abstrakt

Autor przedstawia w ujęciu komparatystycznym zagadnienie patriotyzmu podatkowego. Wychodząc od ustaleń pojęciowych, rozważa odpowiedź na pytanie, czy płacenie podatku we własnym kraju jest patriotyczne. Na szali z jednej strony jest interes ekonomiczny, z drugiej zaś interes narodowy. Niemniej podkreślanie wagi patriotyzmu może mieć pozytywny wpływ na wzrost dyscypliny podatkowej osób fizycznych i firm.

Bibliografia

al-Qardawi, Y. (1999), Figh az-Zakat. Dar Al. Taqwa Ltd. Barassi, M., del Federico, L. (2005). The nation of tax and different types of taxes, w: The Concept of Tax, B. Peters (ed.), W.B. Barker, P.M. Herrera, K. van Raad (co-ed.), EATLP Annual Congress, Naples (Caserta), May 27–29, Amsterdam.
Dourado, A.P. (2017). General Raport, w: Tax Avoidance Revisited in the UE BEPS Context, European Association of Tax Law Professors Annual Congress, Munich, 2–4 June 2016, Amsterdam.
Falcone, M. (2008). On Tax Policy and Patriotism, New York Times, September.
Głuchowski, J. (2001). Zakat – islamski sposób opodatkowania, w: Księga Jubileuszowa profesora Marka Mazurkiewicza, Studia z dziedziny prawa finansowego, prawa konstytucyjnego i ochrony środowiska, R. Mastalski (red.). Wrocław: Oficyna Wydawnicza „Unimex”.
Grapperhause, F.H.M. (2010). Opowieści podatkowe drugiego millenium. Toruń: TNOiK.
Lavoie, R. (2011). Patriotism and Taxation: The Tax Compliance Implications of the Tea Party Movement, Loyola of Los Angeles Law Review, 39.
Liddell, H.G., Scott, R. (1996). Greek–English Lexicon. Oxford: Oxford University Press.
Matys, M., Góral, A. (2014). Jak ryba połknęła rybaka, Duży Format, www.wyborcza.pl, 13 marca.
Nowicki, M. (2013). Gerard Depardieu, czyli Obelix podbija Uzbekistan, Newsweek, 8 stycznia.
Pistone, P. (2020). General Report, w: Tax Procedures, EATLP Annual Congress Madrit 6–8 June 2019, Amsterdam.
Podatki miarą patriotyzmu. (2013). Gazeta Wyborcza, 10 maja.
Qari, S., Konrad, K.A., Geys, B. (2009). Patriotism, taxation and international mobility, Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit Institute for the Study of Labor, Discussion Paper No 4120, April.
Seligman, E.R.A. (1892). On the Shifting and Incidence of Taxation, Publications of American Economic Association, 7 (2/3).
Siddigi, S. (1996). Zakat, w: Reaings in Islamic Fiscal Policy, S. Peerzade (ed.). Delhi: Adam Publishers.
Suchy, G. (2005). Overview of the different sources of funds, w: The Concept of Tax, B. Peters (ed.),
W.B. Barker, P.M. Herrera, K. van Raad (co-ed.), EATLP Annual Congress, Naples (Caserta), May 27–29, Amsterdam.
Opublikowane
2020-11-13
Jak cytować
[1]
Głuchowski, J. 2020. Patriotyzm podatkowy na tle zobowiązań fiskalnych. Analizy i Studia CASP. 10, 2 (lis. 2020), 1-8. DOI:https://doi.org/10.33119/ASCASP.2020.2.1.