Prawne instrumenty przeciwdziałania uchylaniu się od opodatkowania w Federacji Rosyjskiej: ogólny przegląd obowiązujących norm

  • Aleksandr Sergeevich Gurkin Zakład Prawa Finansowego, Wydział Prawa, Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M.W. Łomonosowa
Słowa kluczowe: uchylanie się od opodatkowania, odpowiedzialność prawna, klauzula ogólna przeciwdziałająca unikaniu opodatkowania (GAAR), szczególne przepisy przeciwdziałające unikaniu opodatkowania (SAAR), orzecznictwo, koncepcja celu biznesowego, doktryna nieuzasadnionej korzyści podatkowej, doktryna transakcji krokowej, doktryna przewagi treści nad formą, zasady dotyczące rezydencji podatkowej, zasady dotyczące cen transferowych, zasady dotyczące zagranicznych spółek kontrolowanych (zasady CFC), plan działań w zakresie erozji podstawy opodatkowania i przenoszenia zysków (BEPS), umowy międzynarodowe, konwencje, systemy i technologie informatyczne, rescript fiscal, monitorowanie podatkowe, równowaga interesów prywatnych i publicznych

Abstrakt

Artykuł jest poświęcony ogólnej analizie różnych instrumentów prawnych przeciwdziałających unikaniu opodatkowania, które są stosowane w Federacji Rosyjskiej*. Zobrazowano w nim główne kierunki działań państwa w zakresie przeciwdziałania unikaniu opodatkowania oraz kwestie interakcji w tym zakresie pomiędzy Federacją Rosyjską a innymi państwami. Poddano analizie klauzule rosyjskie i zagraniczne doświadczenia z punktu widzenia Rosji.

Bibliografia

Alekseev, S.S. (1982). Problems of the theory of law. Vol. 1, Moscow, s. 374.
Eremenok, V.V. (2013). Tax residency of legal entities: legal regulation in the UK and the OECD experience: synopsis of thesis for a Candidate Degree in Law Sciences. Moscow.
Lazarev, V.V. (2002). Problems of the general theory of law and the state: a textbook for universities, V.S. Nersesyants (Ed.). Мoscow, s. 497.
Machekhin, V.A. (2016). Tax deoffshorization in Russia and the BEPS project: an attempt to compare, Bulletin of Kutafin University (MSAL), No. 6.
Ovcharova, E.V. (2019). Tax compliance in Russia: problems of correlation of measures of administrative coercion and incentive, Law. Journal of the Higher School of Economics, No. 1.
Pepelyaev, S. (2006). Commentary to the Decree of the Plenum of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation dated 12 October No. 53, Tax Expert, No. 2.
Pepelyaev, S.G. (red.). (2015). Tax Law: Textbook for universities. Moscow.
Opublikowane
2020-11-13
Jak cytować
[1]
Sergeevich Gurkin, A. 2020. Prawne instrumenty przeciwdziałania uchylaniu się od opodatkowania w Federacji Rosyjskiej: ogólny przegląd obowiązujących norm. Analizy i Studia CASP. 10, 2 (lis. 2020), 25-32. DOI:https://doi.org/10.33119/ASCASP.2020.2.3.