Wierzytelności nieściągalne i terminy przedawnienia w podatku VAT – sprawa ENERGOTT

  • Jasna Bogovac Faculty of Law, University of Zagreb
  • Tanja Rašić Krajnović Croatian Tax Administration in Central Office
Słowa kluczowe: VAT, zasada neutralności, zasada skuteczności, zasada równoważności, przepisy o przedawnieniu, ostatecznie nieściągalne wierzytelności

Abstrakt

Autorzy przedstawiają bieżącą sprawę ENERGOTT rozstrzyganą przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (C-643/20), w której we wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym są kwestionowane trzy zasady podatku VAT: równoważności, skuteczności i neutralności. Przedmiotem wniosku jest zwrot podatku VAT odnoszący się do wierzytelności, które stały się ostatecznie nieściągalne. Trybunał został poproszony o określenie momentu, który państwa członkowskie mogą uznać za początek biegu terminu przedawnienia zwrotu podatku VAT przysługującego za takie wierzytelności oraz o ustalenie, czy warunki ustanowione przez państwo członkowskie w odniesieniu do zwrotu podatku VAT podlegają
wyłączeniu w myśl europejskiego orzecznictwa i europejskich zasad. Sprawa ta jest ważna z punktu widzenia podatników w Unii Europejskiej, ponieważ wyrok, który zapadnie, może w pewnych okolicznościach dać im prawo kwestionować przepisy krajowe w zakresie terminu przedawnienia.

Bibliografia

Almos Agrárkülkereskedelmi Kft v Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága [2014] Case no. C-337/13. ECLI:EU:C:2014:328. Retrieved from: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=docid=152344&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3238872 (accessed: 25.3.2021).

A-PACK CZ s.r.o. v Odvolací finanční ředitelství [2017] Case no. C-127/18. ECLI:EU:C:2019:377. Retrieved from: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=EF2C55CD7F4211457341B1F34796E189?text=&docid=213864&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10821175 (accessed: 17.3.2021).

Arbutina, H., & Bogovac, J. (2014). Tax Law. In: T. Josipović (Ed.), Introduction to the Law of Croatia. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, pp. 481–503.

Biosafe – Indústria de Reciclagens SA v Flexipiso – Pavimentos SA [2018] Case no. C-8/17. ECLI:EU:C:2018:249. Retrieved from: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200962&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4081366 (accessed: 2.4.2021).

Bogovac, J. (2020). Building a Better Tax System for Sustainable Development: The Case of the Central and Eastern European Countries. In: C. Brokelind, S. van Thiel (Eds.), Tax Sustainability in an EU and International Context. Amsterdam, The Netherlands: IBFD, pp. 137–158.

Bogovac, J., & Rašić Krajnović, T. (2017). VAT on touristic services in Croatia – history and membership in the EU. In: N. Radionov, I. Koprić (Eds.), Spomenica prof. dr. sc. Juri Šimoviću. Zagreb: Faculty of Law, University of Zagreb, pp. 79–103.

ENERGOTT Fejlesztő és Vagyonkezelő Kft. v Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága [2020] Case no. C-643/20. Request for a preliminary ruling from the Veszprémi Törvényszék (Hungary). Retrieved from: https://curia.europa.eu/juri/document/document.jsf;jsessionid=166DB96A95F346595049F04DE9B2EB27?text=&docid=239105&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2093518 (accessed: 9.3.2021).

Enzo Di Maura v Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa [2017] Case no. C‑246/16. ECLI:EU:C:2017:887. Retrieved from: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=197048&pageIndex=0&doclang=enmode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10821672 (accessed: 27.3.2021).

E. sp. z o.o. sp. k. v Minister Finansów [2020] Case no. C-335/19. ECLI:EU:C:2020:829. Retrieved from: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=232430&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10823625 (accessed: 22.3.2021).

FGSZ Földgázszállító Zrt. v Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága [2021] Case no. C‑507/20. ECLI:EU:C:2021:157. Retrieved from: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238703&pageIndex=0doclang=ENmode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2107177 (accessed: 20.3.2021).

Littlewoods Retail Ltd and Others v Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs [2012] Case no. C-591/10. ECLI:EU:C:2012:478. Opinion of AG Trstenjak. Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62010CC0591&from=BG (accessed: 17.4.2021).

GST – Sarviz AG Germania [2015] Case no. C-111/14. ECLI:EU:C:2015:267. Retrieved from: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163873&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9534220 (accessed: 19.3.2021).

Lombard Ingatlan Lízing Zrt v Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság [2017] Case no. C-404/16. ECLI:EU:C:2017:759. Retrieved from: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=195433&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3244205 (accessed: 21.3.2021).

MyTravel plc v Commissioners of Customs & Excise [2005] Case no. C-291/03. Retrieved from: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=60240&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9523274 (accessed: 17.3.2021).

Porr Építési Kft. v Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága [2020] Case no. C-292/19. ECLI:EU:C:2019:901. Retrieved from: https://curia. europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=21 9713&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=FR&cid=10822796 (accessed: 12.4.2021).

Radu Florin Salomie, Nicolae Vasile Oltean v Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj [2015] Case no. C183/14. ECLI:EU:C:2015:454. Retrieved from: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165649&pageIndex=0 doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10823942 (accessed: 26.3.2021).

T‑2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o., in insolvency, v Republika Slovenija [2018] Case no.C‑396/16.ECLI:EU:C:2018:109. Retrieved from: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=199569&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=EN&cid=10822272 (accessed: 24.3.2021).

Opublikowane
2021-07-30
Jak cytować
[1]
Bogovac, J. i Rašić Krajnović, T. 2021. Wierzytelności nieściągalne i terminy przedawnienia w podatku VAT – sprawa ENERGOTT. Analizy i Studia CASP. 11, 1 (lip. 2021), 1-11. DOI:https://doi.org/10.33119/ASCASP.2021.1.1.