Gospodarczy cel zawarcia umowy jako kryterium oceny opodatkowania transakcji podatkiem od towarów i usług

  • Roman Wiatrowski Supreme Administrative Court of Poland https://orcid.org/
Słowa kluczowe: VAT, umowy, cel gospodarczy

Abstrakt

Celem artykułu jest opisanie, w jaki sposób porozumienia umowne stron transakcji mogą wpływać na kształt obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. W szczególności chodzi o to, aby przedstawić, jakie znaczenie dla skutków podatkowych w VAT ma gospodarczy cel umowy. Warto było zweryfikować, jakie elementy stosunku prawnopodatkowego mogą zostać ukształtowane przez porozumienia umowne. W artykule wskazano również, kiedy – dla ukształtowania obowiązków w VAT – warunki umowne nie mogą być w ogóle brane pod uwagę. Jako metodę opisową wybrano orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w którym wywodząc skutki podatkowe różnych zdarzeń gospodarczych, oceniono wpływ woli stron umowy na te skutki.

Bibliografia

Bartosiewicz, A. (2013). Opodatkowanie świadczeń złożonych podatkiem od towarów i usług. In: B. Brzeziński (Ed.), Wykładnia i stosowanie prawa podatkowego. Węzłowe problemy (pp. 275–308). Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Ciecierski, M. (2019). Czynność cywilnoprawna a kształtowanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług na przykładzie robót budowlanych i budowlano - montażowych. In: A. Franczak, A. Kaźmierczyk (Eds.), Prawo podatkowe w systemie prawa. Międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych (pp. 259–270). Warszawa: Wolters Kluwer Polska

Kasprzyk, K. & Verdun, M. (2019). Kiedy zbudowano piramidę Cheopsa – rozważania dotyczące momentu wykonania usługi budowlanej w świetle wyroku w sprawie Budimex. Przegląd Podatkowy, 7, pp. 14–22.

Wesołowska, A. (2019). Moment powstania obowiązku podatkowego VAT w przypadku usług budowlanych lub budowlano-montażowych. Glosa do wyroku TS z dnia 2 maja 2019 r. C-224/18. LEX/el.
Opublikowane
2021-07-30
Jak cytować
[1]
Wiatrowski, R. 2021. Gospodarczy cel zawarcia umowy jako kryterium oceny opodatkowania transakcji podatkiem od towarów i usług. Analizy i Studia CASP. 11, 1 (lip. 2021), 33-46. DOI:https://doi.org/10.33119/ASCASP.2021.1.4.