Opodatkowanie niezrealizowanych zysków kapitałowych – wdrożenie w Republice Czeskiej

  • Jiří Kappel Uniwersytet Masaryka (Republika Czeska); wspólnik zarządzający w kancelarii prawa międzynarodowego
Słowa kluczowe: prawo podatkowe, podatek od niezrealizowanych zysków kapitałowych w przypadku zmiany siedziby lub miejsca zamieszkania do celów podatkowych, dyrektywa w sprawie przeciwdziałania unikaniu opodatkowania

Abstrakt

W artykule przedstawiono ogólny zarys zasad opodatkowania podatkiem od niezrealizowanych zysków kapitałowych, wprowadzonego do czeskiego prawa podatkowego w wyniku wdrożenia dyrektywy w sprawie przeciwdziałania unikaniu opodatkowania, oraz omówiono związane z tym aspekty teoretyczne i praktyczne. Autor postawił wstępną hipotezę, zgodnie z którą czeskie zasady opodatkowania podatkiem od niezrealizowanych zysków kapitałowych mogą skutecznie przeciwdziałać zawieraniu niektórych transakcji, w wyniku których dochodzi do uniknięcia opodatkowania, a mimo to pozostają proporcjonalne.

Bibliografia

Boháč, R., Hrdlička, L. (2018). Transpozice směrnice ATAD do právního řádu České republiky. Praga: Wolters Kluwer.
Bureš, M. (2019). Zdanění při odchodu („exit tax”) aneb Jak to může dopadnout, když Evropská unie poslouchá Francii, DAUC.cz. Praga: Wolters Kluwer.
Dyrektywa Rady (UE) z dnia 12 lipca 2016 r. ustanawiająca przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego (nr 2016/1164 ze zm).
Haslehner, W., Pantazatou, K., Kofler, G., Rust, A. (Eds.). (2020). A Guide to the Anti-Tax Avoidance Directive. Edward Elgar Publishing.
Informacje Dyrekcji generalnej ds. finansowych z dnia 19 stycznia 2021 r. (no. 54816/20/7100-40113-207118).
Kananoja, V. (2020). Implementation of the EU Anti-Tax Avoidance Directive (2016/1164) Exit Tax Measures in Finland, European Taxation, 2/3.
Kapoun, V. (2019). Změny ve zdaňování v návaznosti na implementaci ATAD – exit tax a CFC pravidla, Finanční, daňový a účetní bulletin, 2.
Lavický, P. i in. (2014). Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Praga: C.H. Beck.
Letizia, G. (2020). The Recent Restrictive ECJ Approach to Exit Tax and the ATAD Implementation, EC Tax Review, 1.
Peeters, S. (2017). Exit Taxation: From an Internal Market Barrier to a Tax Avoidance Prevention Tool, EC Tax Review, 3.
Pelc, V. (2021). Daně z příjmů: zákon s poznámkami a judikaturou. Praga: C.H. Beck.
Pinetz, E., Schaffer, E. (2014). Exit Taxation in Third-Country Situations, European Taxation, 10.
Potgens, F.P.G. i in. (2016). The Compatibility of Exit Tax Legislation Applicable to Corporate Taxpayers in France, Germany, Italy, The Netherlands, Portugal, Spain and The United Kingdom with the EU Freedom of Establishment, Intertax, 3.
Spindler-Simander, K., Wohrer, V. (2018). Implementation of the EU Anti-Tax Avoidance Directive (2016/1164) in Austria, European Taxation, 7.
Ustawa nr 589/1992 Coll. o podatkach dochodowych, ze zm. Ustawa nr 80/2019 Coll. ze zm.
Opublikowane
2021-12-19
Jak cytować
[1]
Kappel, J. 2021. Opodatkowanie niezrealizowanych zysków kapitałowych – wdrożenie w Republice Czeskiej. Analizy i Studia CASP. 12, 2 (grudz. 2021), 45-50. DOI:https://doi.org/10.33119/ASCASP.2021.2.5.