Sankcje celne: niełatwy związek między harmonizacją międzynarodową a zawiłościami krajowymi w świetle zasady proporcjonalności

  • Sara Armella Włoska adwokatka przy Sądzie Kasacyjnym, przewodnicząca Komisji Celnej Międzynarodowej Izby Handlowej we Włoszech, członkini Komisji Celnej Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu
Słowa kluczowe: handel zagraniczny, prawo celne, sankcje karne, administracyjne, Trybunał Sprawiedliwości UE, zasada proporcjonalności

Abstrakt

W przeciwieństwie do wielu innych obszarów prawa celnego naruszenia przepisów celnych podlegają nielicznym regulacjom koordynacyjnym o zasięgu międzynarodowym i unijnym. Niemniej jednak Trybunał Sprawiedliwości UE zdołał ustanowić ogólne zasady, które mogą służyć za wskazówkę dla prawodawców oraz sądów państw członkowskich, o czym świadczy przypadek Włoch, gdzie zastosowanie europejskiej zasady proporcjonalności doprowadziło do restrykcyjnej interpretacji krajowych przepisów dotyczących sankcji celnych.

Bibliografia

Amatucci, F. (2016). Il sistema delle sanzioni amministrative tributarie secondo il diritto UE e il diritto internazionale. W: Trattato di diritto sanzionatorio tributario, A. Giovannini, A. Di Martino, E. Marzaduri

(red.), Giuffré.

Armella, S. (2017). Diritto doganale dell’Unione europea.

Milano: Egea.

Limbach, K. (2015). Uniformity of customs administration

in the European Union. Bloomsbury Publishing.

Lyons, T. (2018). EU customs law. Oxford: Oxford University Press.

Tesauro, G. (2012). Diritto dell’Unione europea. Padova:

Cedam.

Walsh, T. (2015). European union customs code, Alphen

aan den Rijn.

Weerth, C. (2013). Customs sanctions of the EU-27: a detailed analysis and preview on the modernized customs code of the EuU and the European Union custom

code, Global Trade and Customs Journal, 42.

Willems, A., Theodorakis, N. (2016). Customs sanctions

harmonization in Europe: why the Commission is taking the wrong approach, Global Trade and Customs

Journal, 11(7 & 8).

Xenakis, Y. (2015). Strengthening the fight against customs fraud in the EU: New european Parliament and

Council regulation amending regulation 515/97, Global Trade and Customs Journal, 392.

Opublikowane
2022-07-31
Jak cytować
[1]
Armella, S. 2022. Sankcje celne: niełatwy związek między harmonizacją międzynarodową a zawiłościami krajowymi w świetle zasady proporcjonalności. Analizy i Studia CASP. 13, 1 (lip. 2022), 1-12.