Podstawy prawne międzynarodowej współpracy celnej Ukrainy: ogólny przegląd podpisanych umów międzynarodowych w zakresie ceł

  • Viktor Kovalov Uniwersytet Finansów i Ceł (Ukraina)
  • Yevgen Garmash Uniwersytet Finansów i Ceł (Ukraina)
Słowa kluczowe: międzynarodowe prawo celne, współpraca celna między Ukrainą a UE, konwencje międzynarodowe, organizacje międzynarodowe, traktaty międzynarodowe, umowy międzynarodowe

Abstrakt

Podtrzymywanie międzynarodowej współpracy w zakresie spraw celnych państwa jest istotnym elementem polityki zagranicznej Ukrainy. Trwające reformy ukraińskiego systemu celnego oraz zmiany w prawie celnym w kontekście procesów integracji europejskiej rodzą potrzebę przeprowadzenia analizy zaangażowania krajowych organów celnych we współpracę międzynarodową. W związku z tym w artykule przeanalizowano główne przepisy regulujące współpracę celną między Ukrainą a UE, a także członkostwo Ukrainy
w głównych organizacjach międzynarodowych, stanowiące podstawowy bodziec do jej przystąpienia do umów międzynarodowych w sprawie upraszczania i harmonizacji krajowych procedur celnych. Z analiz tych płynie wniosek, iż obecnie w Ukrainie istnieją szczegółowe ramy regulacyjne umożliwiające krajowym organom celnym ustanawianie i utrzymywanie międzynarodowych stosunków celnych zarówno z zagranicznymi organami celnym, jak i z organizacjami międzynarodowymi, których ustawowe obowiązki obejmują działania na rzecz współpracy celnej.

Bibliografia

Babyuk, A.M. (2021), Legal regulation of customs in

Ukraine. Actual problems of state and law, tom 89, red.

G.I. Chanisheva. Odessa: Helvetica, s. 3–7.

Denisenko, S.I. (2020), International legal standards for

simplification and harmonization of customs procedures in the field of international trade, praca doktorska. Odessa: Ukraiński Państwowy Uniwersytet Finansów i Handlu Międzynarodowego.

Godiak, A.I., Ilyushik, O.M., Pavlovich-Seneta, J.P. (2019),

Customs law of Ukraine. Lwów: SPOLOM, s. 308.

Kolodiy, I.M. (2021), The impact of globalization on the

development of cooperation between states within the

World Customs Organization, Law Forum, 3, s. 147–153.

Kormych, B. (2018), The Customs Law of Ukraine. The Introduction to Ukrainian Law, Forthcoming, http://doi.

org/10.2139/ssrn.3166278.

Kostyshyn, Y. (2020), Conceptual principles of customs

control research, European Cooperation, 1(45), s. 51–62.

Kovalev, V.G., Garmash, E.V. (2021), Customs formalities,

customs procedures, Public Administration and Customs Administration, 4(27), s. 129–133.

Manzhar, K., Perkumienė, D., Beriozovas, O. (2021),

Ukraine and the WTO, Miškininkystė ir kraštotvarka.

Girionys (Kauno r.): Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija, 1(19).

Muzhev, O.O. (2019), Theoretical and methodological

principles of customs policy implementation within the national economy, Biuletyn Naukowy Chersońskiego Uniwersytetu Państwowego, seria: Nauki ekonomiczne, 26, s. 193–196.

Sydor, H., Marynchak, L., Zelinska, H. (2021). Combating

violations of customs rules and smuggling, Biuletyn Naukowy Iwano-Frankiwskiego Narodowego Technicznego

Uniwersytetu Nafty i Gazu, seria: Ekonomia i zarządzanie w przemyśle naftowym i gazowym, 1(23), s. 137–148,

https://doi.org/10.31471/2409-0948-2021-1(23)-137-148.

Van Der Loo, G. (2016), The EU-Ukraine DCFTA. W: Legislative approximation and application of EU law in the

Eastern neighbourhood of the European Union, Van

Elsuwege P., Petrov R. (red.). Londyn: Routledge.

Voichenko, T. (2021). Organization of customs control:

European practices, Economy and Society, 33, https://

doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-1.

Akty prawne

Ustawa nr 117/94-VR w sprawie przystąpienia do Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR.

Ustawa nr 250-VI w sprawie ratyfikacji Protokołu przystąpienia Ukrainy do Światowej Organizacji Handlu.

Ustawa nr 699/2000 w sprawie przystąpienia do Konwencji o wzajemnej pomocy administracyjnej w zapobieganiu naruszeniom przepisów celnych oraz dochodzeniach w tym zakresie i eliminacji naruszeń

przepisów celnych.

Ustawa nr 995/472 w sprawie przystąpienia do Konwencji o odprawie czasowej.

Opublikowane
2022-07-31
Jak cytować
[1]
Kovalov, V. i Garmash, Y. 2022. Podstawy prawne międzynarodowej współpracy celnej Ukrainy: ogólny przegląd podpisanych umów międzynarodowych w zakresie ceł. Analizy i Studia CASP. 13, 1 (lip. 2022), 49-58.