Czy banki sektora publicznego w Indiach stanowią porażkę rządu? – empiryczna analiza porównawcza banków sektora publicznego i prywatnego

Autor

  • Sahil Chopra Centre d’Economie de l’Université Paris Nord (CEPN)

DOI:

https://doi.org/10.33119/ASCASP.2022.2.4

Słowa kluczowe:

zawodność rządu, analiza empiryczna, banki sektora publicznego, dane panelowe, model OLS

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest przeanalizowanie zależności między rentownością banków w Indiach a ich strukturą własności. Powody dokonania pomiaru siły oddziaływania struktury własności wyłoniły się z teorii zawodności rządu. Wykorzystano niezależnie skonstruowany zbiór danych obejmujący wszystkie komercyjne banki sektora publicznego i prywatnego w Indiach według stanu z kwietnia 2020 r. Dane dotyczą okresu od 2004 do 2020 r. Poszczególne dane o bankach zebrano z ich stron internetowych, a hipotezy testowano poprzez oszacowanie modelu ekonometrycznego, w tym przypadku modelu OLS typu pooled. Wnioskiem płynącym z badania jest to, że wyniki banków będących własnością rządu są gorsze w porównaniu z tymi uzyskiwanymi przez banki prywatne. Przyczynami mogą być: ogromna liczba kredytów sankcjonowanych w sektorach priorytetowych, nieuczciwe praktyki wynikające z działania grup interesów, korupcja oraz nieefektywność pracowników w sektorach publicznych.

Bibliografia

Almaqtari, F.A., Al-Homaidi, E.A., Tabash, M.I., & Farhan, N.H. (2019). The determinants of profitability of Indian commercial banks: A panel data approach. International Journal of Finance & Economics, 168–185.
Andrew, B. (2008). Public administration and development, www.interscience.wiley.com
Arrawatia, R., Dawar, V., Maitra, D., & Dash, S.R. (2019). Asset quality determinants of Indian banks: Empirical evidence and policy issues. Public Affairs.
Bator, F.M. (1958). The Anatomy of Market Failure. The Quarterly Journal of Economics, 351–379.
Chaudhary, K., & Sharma, M. (2011). Performance of Indian Public Sector Banks and Private Sector Banks: A Comparative Study. International Journal of Innovation, Management and Technology, 249–256.
Cinelli, C., Forney, A., & Pearl, J. (2021). SSRN, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3689437
Coase, R.H. (1960). The Problem of Social Cost. The Journal of Law & Economics, 1–44.
Cooter, R,. & Ulen, T, (2012). Law & Economics. Pearson Education, Inc.
Doan, T.-T.T., & Bui, T.N. (2020). An empirical analysis of macroeconomic and bank-specific factors affecting profitability of Vietnam banks. Accounting, 1059-1064.
Dolfsma, W. (2011). Government Failure — Four Types. Journal of Economic Issues, 593–604.
Epstein, L., & Martin, A.D. (2014). An Introduction to Empirical Legal Research. Oxford: Oxford University Press.
Fike, R., & Gwartney, J. (2015). Public Choice, Market Failure, and Governement Failure in Principles Textbooks. The Journal of Economic Education, 207–218.
Furton, G., & Martin, A. (2019). Beyond market failure and government failure. Public Choice, 197–216.
Gabriela, G. (2013). Government Failures in Regulating Markets. “Ovidius” University Annals, Economic Sciences Series, 299–304.
Garg, N. (2019). Decoding the Great Indian Recapitalisation Plan: Restoring the Health of Public Sector Banks in India. South Asian Survey, 28–54.
Gauba, R. (2012). The Indian Banking Industry : Evolution, Transformation & The Road Ahead. Pacific Business Review International.
Gaur, D., & Mohapatra, D.R. (2019). Research Gate, https://www.researchgate.net/publication/341071819
Gaur, D., Mohapatra, D.R., & Jena, P.R. (2020). Asset Quality of Indian Banking Sector and the Role of Government Directed Credit Schemes. Journal of Critical Reviews.
Helm, D. (2010). Government failure, rent-seeking, and capture: the design of climate change policy. Oxford Review of Economic Policy, 182–196.
Hiestand, T. (2005). Using Pooled Model, Random Model and Fixed Model Multiple Regression to Measure Foreign Direct Investment in Taiwan. International Business & Economics Research Journal.
Siva Reddy Kalluru, & Sham Bhat K (2008). An Empirical Analysis of Profitability Determinants in Indian Commercial Banks During Post Reform Period. The Icfai University Journal of Industrial Economics.
Karnik, A., & Lalvani, M. (1996, March 30). Interest Groups, Subsidies and Public Goods: Farm Lobby in Indian Agriculture. Economic and Political Weekly.
Kaur, H.V. (2010). Analysis of Banks in India—A CAMEL Approach. Global Business Review, 257–280
Kumar, S., & Sreeramulu, M. (2007). Employees’ Productivity and Cost – A Comparative Study of Banks in India During 1997 to 2008. Reserve Bank of India Occasional Papers, Winter.
Kumbhakar, S.C., & Sarkar, S. (2004). Deregulation, Ownership, and Efficiency Change in Indian Banking: An Application of Stochastic Frontier Analysis, http://www.igidr.ac.in/conf/finwrk/workshop.pdf
Mathur, K B.L. (2002, June 8). Public Sector Banks in India: Should They Be Privatised?. Economic and Political Weekly.
Micco, A., Panizza, U., & Yan ̃ez, M. (2007). Bank ownership and performance. Does politics matter? Science-Direct Journal of Banking & Finance, 219–241.
Mishra, A.K. (2016). An Analysis of NPAs in Priority and Non-Priority Sectors with respect to Public Sector Banks in India. IOSR Journal of Business and Management.
Pindyck, R.S., & Rubinfeld, D.L. (2013). Microeconomics (8th Edition). s.l.:Pearson Education, Inc.
Porta, R.L., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A. (2000). Government Ownership of Banks, http://www.nber.org/papers/w7620
RBI (2021). Reserve Bank of India, https://www.rbi.org.in/ Roman, A., & Dănuleţiu, A.E. (2013). An Empirical Analysis of the Determinants of Bank Profitability in Romania. Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, 580–593.
Seemule, M., Sinha, N., & Ndlovu, T. (2017). Determinants of Commercial Banks’ Profitability in Botswana: An Empirical Analysis. The IUP Journal of Bank Management.
Sehrawat, M. & Giri, A., 2016. Financial development and poverty reduction in India: an empirical investigation. International Journal of Social Economics, pp. 106–122.
Sengupta, R., & Vardhan, H. (2019). IdeasforIndia, https://www.ideasforindia.in/topics/money-finance/how-banking-crisis-is-impeding-india-s-economy.html
Shabbir, N., & Mujoo, R. (2014). Problem of Non Performing Assets in Priority Sector Advances in India. Journal of Economics and Development Studies.
Singh, C. (2016). An Essay on Banking and Macroeconomics. Working Paper No. 530.
Singh, C. et al. (2016). Frauds in the Indian Banking Industry. Working Paper No. 505.
Sitharaman, N. (2021). indiabudget, https://www.indiabudget. gov.in
Slaev, A.D. (2017). Coasean versus Pigovian solutions to the problem of social cost: the role of common entitlements. International Journal of the Commons, 950–968.
Stiglitz, J. (1998, March). Redefining the role of the state [Interview].
The Banking Regulation Act, 1. (2017). rbidocs, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/BANKI15122014.PDF
UKEssays (2018). UKEssays, https://www.ukessays.com/essays/economics/difference-between-coasean-andpigouvian-solution-to-an-environmental-problemeconomics-essay.php?vref=1
Voigt, S. (2020). Constitutional Economics A Primer. Hamburg: Cambridge University Press.
Walker, H.M. (1940). Degrees of freedom. Journal of Educational Psychology, 253–269.
Winston, C. (2000). Government Failure in Urban Transportation. Fiscal Studies, 403–425.
Yeyati, E.L., Micco, A., Panizza, U. (2004). Should the Governemnt be in the banking business? The Role of State-Owned and Development Banks. Working Paper, No. 517, Inter-American Development Bank, Research Department, 5–47.

Opublikowane

2022-12-29

Jak cytować

[1]
Chopra, S. 2022. Czy banki sektora publicznego w Indiach stanowią porażkę rządu? – empiryczna analiza porównawcza banków sektora publicznego i prywatnego. Analizy i Studia CASP. 14, 2 (grudz. 2022), 41–53. DOI:https://doi.org/10.33119/ASCASP.2022.2.4.