Harmonizacja ustawodawstwa celnego Ukrainy ze standardami UE

Autor

  • Anna Maksymova Dnieprowski Uniwersytet Państwowy Spraw Wewnętrznych, Instytut Nauk Prawnych i Innowacyjnego Kształcenia
  • Volodymyr Varava Dnieprowski Uniwersytet Państwowy Spraw Wewnętrznych, Wydział Szkolenia Specjalistów dla Jednostek Wydziału Kryminalnego Policji

DOI:

https://doi.org/10.33119/ASCASP.2024.1.1

Słowa kluczowe:

harmonizacja, ustawodawstwo celne, normy UE, cyfryzacja, wsparcie prawne, automatyzacja

Abstrakt

W artykule omówiono kwestię dostosowania prawodawstwa celnego do norm obowiązujących w Unii Europejskiej (UE). Autorzy ilustrują, jakie zmiany zostały wprowadzone w celu integracji Ukrainy ze Wspólnotą Europejską, a jednocześnie uzasadniają przyszłe kierunki nowelizacji ustawodawstwa celnego Ukrainy w celu przyspieszenia integracji z UE. Podsumowując, autorzy sugerują, że cyfryzacja, wdrażanie standardów UE dotyczących systemów informatycznych oraz przyjęcie nowego Kodeksu Celnego zgodnego z wymogami UE przedstawiają się obiecująco w kontekście integracji. Badanie opierało się na aktach prawnych obowiązujących na dzień 5 marca 2024 r.

Bibliografia

Buhaichuk, K., Warawa, W., Batrachenko, T., Cherniavska, B., Kondel, V. (2023) Cybercrimes in the global security system in modern conditions, Lex Humana, 15(2), s. 26–44.

Komisja Europejska. Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej. (2020). Przegląd uproszczeń wyceny celnej w Unii Europejskiej, https://mag.wcoomd.org/magazine/wconews-93-october-2020/overview-of--simplification-on-customs-valuation-in-the-europeanunion/.

Ustawa o komisarzach ds. dochodów i ceł (2005). https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/11/section/25.

Maxymova, A., Varava, V. (2021) Counteraction to smuggling: tendencies, problems and prospects [Przeciwdziałanie przemytowi: trendy, problemy i perspektywy], Customs University Journal, 2, s. 30–36.

Maksymova, A., Varava, V., Chackiewicz, M. (2022). The Influence of the Customs System on the Logistics System under the Conditions of the State of Martial [Wpływ systemu celnego na system logistyczny w warunkach stanu wojennego], Customs University Journal, 1, s. 21–26.

Oficjalna strona Państwowej Służby Celnej, https://customs.gov.ua/administrativni-poslugi-shcho--nadaiutsia-derzhavnoiu.

Zarządzenie w sprawie organów publicznych (połączenie funkcji prokuratora generalnego z funkcją naczelnika ds. postępowania celnego i skarbowego) (2014). https://www.legislation.gov.uk/uksi/2014/834/ introduction/made.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny Kodeks Celny (wersja przekształcona), https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013R0952-20221212.

Syvak, T., Makarenko, L., Berdanova, O., Iyzefovych, V., Rachynska, O., Antonovam O., Maksymova, A. (2021). Public strategic management in Ukraine: innovative approaches to ensuring, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 24(1), s. 1–9.

Opublikowane

2024-06-28

Jak cytować

[1]
Maksymova, A. i Varava, V. 2024. Harmonizacja ustawodawstwa celnego Ukrainy ze standardami UE. Analizy i Studia CASP. 17, 1 (cze. 2024), 1–8. DOI:https://doi.org/10.33119/ASCASP.2024.1.1.