Zabezpieczenie celne w prawie Unii Europejskiej oraz Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej

Autor

  • Jakuban Chowaniec Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
  • Żaneta Gwardzińska-Chowaniec Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

DOI:

https://doi.org/10.33119/ASCASP.2024.1.3

Słowa kluczowe:

zabezpieczenie celne, dług celny, gwarant, zabezpieczenie obowiązkowe, zabezpieczenie fakultatywne, prawo celne UE, prawo celne EAUG, cło wywozowe

Abstrakt

Artykuł przedstawia problematykę zabezpieczenia celnego w prawie Unii Europejskiej oraz Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (w uzupełnieniu o przepisy prawa rosyjskiego), w ujęciu komparatystycznym. Poruszone zostało również zagadnienie długu celnego w prawie celnym UE i odpowiadającego mu zobowiązania do zapłaty należności celnych i podatków w prawie celnym EAUG, co jest nierozerwalnie związane z istotą zabezpieczenia celnego. Opracowanie przedstawia przesłanki zabezpieczenia celnego, jego rodzaje oraz formy, katalog osób zobowiązanych do jego przedłożenia oraz wybrane problemy praktyczne ze stosowaniem zabezpieczenia. W przypadku Rosji przedstawione zostały ponadto statystyki struktury zabezpieczenia celnego w celu zobrazowania popularności wybranych rozwiązań, a także zagadnienie ceł eksportowych niestosowanych w przypadku UE.

Bibliografia

Bekyashev, K.A., Moiseev, E.G. (2015). Tamozhennoe

pravo. Moskwa: Prospekt.

Drwiłło, A. (2017). Konstrukcja prawna długu celnego i jego zabezpieczenia w świetle prawa unijnego. W: Praktyczne i teoretyczne problemy prawa finansowego wobec wyzwań XXI wieku (s. 225–237), J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński (red.). Warszawa: CeDeWu.

Gulyaeva, I.I., Chebotar, E.E. (2019). Obespecheniye ispolneniya obyazannosti po uplate tamozhennyh poshlin, nalogov kak osnovnaya mera obespecheniya tamozhennoy procedury tamozhennogo tranzita. W: Aktual’nye problemy teorii i praktiki tamozhennogo dela v uslovijah mezhdunarodnoj jekonomicheskoj integracji (s. 43–46), V.G. Shadurskij (red.). Mińsk: BGU.

Gwardzińska, E. (2020a). Instytucja zabezpieczenia celnego jako gwarant pokrycia długu celnego. W: Uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce (s. 271–288), D. Gajewski (red.). Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Gwardzińska, E. (2020b). Odpowiedzialność dłużnika za powstały dług celny. W: Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania gospodarczego. Zagadnienia prywatno- i publicznoprawne (s. 65–74), K. Marak (red.). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Gwardzińska, E., Gwardzińska, Ż. (2021). Strengthening the enforcement of customs debt within the institution of customs debt security in the EU, Global Trade and Customs Journal, 16(11/12), s. 612–622.

Gwardzińska, E., Laszuk, M., Masłowska, M., Michalski, R. (2017). Prawo celne. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. Litvinova, Y.M. (2014). Ispolnenie obyazannosti po uplate tamozhennyh platezhey: teoretichno-pravovye aspekty, Leningrad Legal Journal, 3(37), s. 135–144.

Mihaylova, A.A. (2021a). Obespechenie ispolneniya objazannosti po uplate tamozhennyh platezhey v Rossiyskoy Federacii: problemy i perspektivy, Journal of Economy and Business, 5–2 (75), s. 168–170.

Mihaylova, A.A. (2021b). Analiz osnovnykh problem obespecheniya uplaty tamozhennykh platezhey v otnoshenii tovarov, peremeshhaemykh cherez tamozhennuyu granicu, Journal of Economy and Business, 4–2 (74), s. 35–39.

Ministerstwo Finansów – Departament Ceł (2020). Zabezpieczenie długu celnego – Unijny Kodeks Celny. Materiał informacyjny, wersja 2.01, https://www.podatki.gov.pl/media/5945/zabezpieczenie-d%C5%82ugu--celnego-unijny-kodeks-celny-materia%C5%82-informacyjny.pdf (dostęp: 2.03.2024).

Reiwer-Kaliszewska, A. (2017). Prawo celne Unii Europejskiej. W: System prawnofinansowy Unii Europejskiej (s. 369–400), A. Drwiłło, A. Jurkowska-Zeidler (red.). Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Reiwer-Kaliszewska, A. (2018). Dług celny. W: Podstawy finansów i prawa finansowego (s. 393–398), A. Drwiłło (red.). Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Sawicka, K. (2013). Prawo celne. W: Prawo finansowe (s. 379–433), R. Mastalski, E. Fojcik-Mastalska (red.). Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Sharoschenko, I.V., Simonchik, A.D. (2014). Praktika primeneniya bankovskoy garantii i dogovora poruchitel’stva kak sposobov obespecheniya uplaty tamozhennyh platezhey, Customs Policy of Russia in the Far East, 2(67), s. 60–71.

Susoeva, A.V., Chuksin, V.A. (2019). Praktika primeneniya obespecheniya uplaty tamozhennykh platezhey na territorii Rossisyskoy Federacii, Journal of Economy and Business, 4–1, s. 191–194.

Akty normatywne

[Kodeks celny Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej] Таможенный кодекс Евразийского экономического союза.

[Umowa o Kodeksie celnym Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej] Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (Москва, 11 апреля

года).

[Umowa w sprawie specyfiki stosowania zabezpieczenia wykonania obowiązku zapłaty ceł, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych przy przewozie towarów zgodnie z procedurą celną tranzytu celnego] Соглашение об особенностях применения обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при перевозке (транспортировке) товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi (Dz.Urz. UE L 152, s. 23, ze zm.).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (wersja przekształcona) (Dz.Urz. UE L 269, s. 1, z późn. zm.).

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad określających niektóre przepisy unijnego kodeksu celnego (Dz.U. UE L 343, s. 1).

Opublikowane

2024-06-28

Jak cytować

[1]
Chowaniec, J. i Gwardzińska-Chowaniec, Żaneta 2024. Zabezpieczenie celne w prawie Unii Europejskiej oraz Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Analizy i Studia CASP. 17, 1 (cze. 2024), 25–36. DOI:https://doi.org/10.33119/ASCASP.2024.1.3.