Opodatkowanie handlu kryptowalutami – kierunki i decyzje polityki podatkowej

  • Filip Majdowski
Słowa kluczowe: waluta wirtualna, kryptowaluta, podatek dochodowy, VAT, PCC, handel

Abstrakt

Opodatkowanie obrotu kryptowalutami do końca 2018 r. budziło wiele wątpliwości, w szczególności w świetle braku szczególnych zasad w podatkach dochodowych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Od 1 stycznia 2019 r. polski ustawodawca postanowił wprowadzić do polskiego systemu podatkowego kompleksowy reżim sankcjonujący skutki podatkowe związane z obrotem walutą wirtualną w obydwu podatkach dochodowych, podczas gdy w połowie 2018 r. postanowił zaniechać na okres jednego roku poboru podatku od czynności cywilnoprawnych. Handel walutą wirtualną wywołuje określone skutki również w podatku od towarów i usług, gdzie wiodącą rolą w ich zdefiniowaniu przypisać należy wyrokowi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2015 r. Zamiarem niniejszego artykułu jest przybliżenie zasad związanych z opodatkowaniem obrotu kryptowalut ze wskazaniem na ich praktyczne problemy i decyzje polityki podatkowej, które w swoim założeniu miały te problemy usunąć. Tam gdzie jest to właściwe autor będzie odnosił się również do sytuacji prawno-podatkowej sprzed wprowadzenia zmian.

Bibliografia

Bal A., Taxation, Virtual Currency and Blockchain, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International 2018;

Girasa R., Regulation of Cryptocurrencies and Blockchain Technologies, “Palgrave Studies in Financial Services Technology”, Londyn 2018;

He D., Habermeier K., Leckow R., Haksar V., Almeida Y., Kashima M., Kyriakos-Saad N., Oura H., Saadi SedikT., Stetsenko N., Verdugo-Yepes C., Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations, SDN/16/03, Międzynarodowy Fundusz Walutowy 2016, http://tiny.cc/qhbvcz

Houben R., Snyers A., Cryptocurrencies and blockchain. Legal context and Implications for financialcrime, money laundering and tax evasion, Study requested by the TAX3 committee, ParlamentEuropejski 2018, http://tiny.cc/yfbvcz

Wirski J., Opodatkowanie obrotu kryptowalutami na gruncie podatków dochodowych w świetle zmian od 1.01.2019 r. – zagadnienia praktyczne, „Przegląd Podatkowy” 2019, nr 1

Opublikowane
2019-01-26
Jak cytować
[1]
Majdowski, F. 2019. Opodatkowanie handlu kryptowalutami – kierunki i decyzje polityki podatkowej. Analizy i Studia CASP. 7, 1 (sty. 2019), 35-51. DOI:https://doi.org/10.33119/ASCASP.2019.1.2.