Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – ujęcie ekonomiczne

  • Janusz Kudła
Słowa kluczowe: klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, unikanie opodatkowania, ekonomiczna analiza prawa

Abstrakt

Artykuł obejmuje przegląd wniosków z analiz ekonomicznych dotyczących klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Wskazano w nim w szczególności takie zagadnienia, jak: sensowność regulacji opartej na standardach zamiast na regułach, rolę systemu prawa w jakim klauzula jest wykorzystywana oraz słabości, które wiążą się z wykorzystywaniem klauzuli wpraktyce. W dalszej części opisano wyniki nielicznych badań o charakterze ilościowym, które koncentrowały się na: sposobie doboru przesłanek przez sądy przy ocenie zasadności zastosowania klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania, oraz na wpływie tego typu regulacji na inwestycje i tworzenie spółek zależnych w innych krajach. Artykuł kończy analiza czynników sprzyjających wprowadzeniu tej klauzuli do systemu podatkowego danego państwa.

Bibliografia

Kaplow L., Rules versus Standards: an Economic Analysis, “Duke Law Journal” 1992, vol. 42.

Kudła J., Ekonomia opodatkowania międzynarodowego, Difin, Katowice 2013.

Kudła J., Ekonomiczne problemy kosztów opodatko¬wania i nielegalnego unikania podatków, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warsza¬wa 2004.

Mittal S., Kumar S., Agarwal P., Kumar M., Impact of GAAR on Indian equity market: An empirical study, “CLEAR International Journal of Research in Commerce & Management” 2013, vol. 4.

Schanz, D., Dinkel, A., Keller, S., Tax attractiveness and the location of German-controlled subsidiaries, “Review of Managerial Science” 2017, vol. 11.

Sorbe S., Johansson A., International tax planning and fixed investment, Economics Departments Working Papers 2017, no. 1361.

Trades Union Congress, New anti-tax abuse rule will allow 99 per cent of tax avoidance to continue, says the TUC, www.tuc.org.uk/economic-issues/tax/newanti-tax-abuse-rule-will-allow-99-cent-tax-avoidance-continue-says-tuc. Trades Union Congress, The Deficiencies in the General Anti- Abuse Rule, www.tuc.org.uk/sites/default/files/GAAR.pdf.

Księgowość Infor, na podstawie danych Ministerstwa Finansów http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/urzad-skarbowy/najczestsze-problemy/702876,Klauzula-generalna-przeciwko-unikaniu-opodatkowania.html.

Whait R., Whittenburg G., Horowitz I., The world according to GAAR, “Australian Tax Forum” 2012, vol. 27.

Opublikowane
2017-06-26
Jak cytować
[1]
Kudła, J. 2017. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – ujęcie ekonomiczne. Analizy i Studia CASP. 3, 1 (cze. 2017), 23-32. DOI:https://doi.org/10.33119/ASCASP.2017.1.2.