Nieustające reformy opodatkowania dochodów osób prawnych – perspektywa istotnych zmian ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w latach 2012–2017

  • Aleksander Werner
Słowa kluczowe: CIT, system podatkowy, unikanie opodatkowania

Abstrakt

Celem artykułu jest opisanie i ocena jakościowa najistotniejszych zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych w latach 2012–2017. Dotyczy to zmian, które mają na celu przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania. Stąd w tekście znalazły się zmiany odnośnie: (a) objęcia ustawą CIT spółek komandytowo-akcyjnych, (b) opodatkowania dochodów z zagranicznych spółek kontrolowanych, (c) opodatkowania dochodu przerzucanego na podmiot powiązany i obowiązku sporządzania dokumentacji cen transakcyjnych, (d) ograniczania potrącalności w ramach kosztów uzyskania przychodów odsetek (interest limitation rule, poprzednio thin capitalisation), (e) „przychodowego” podatku od nieruchomości komercyjnych, (f) ograniczeń w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów określonych usług niematerialnych i praw majątkowych, (g) zmiany przepisów o podatkowej grupie kapitałowej, (h) regulacje dotyczące kosztów uzyskania przychodów wierzytelności nieściągalnych.

Bibliografia

Brzeziński B. (red.), Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie, TNOiK. Dom Organizatora, Toruń 2009.

Brzeziński B., Nykiel W., Stan prawa podatkowego w Polsce. Raport 2005, Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, Łódź 2005, http://cdisp.uni.lodz.pl/projekty-naukowe-i-edukacyjne (dostęp: 15.09.2018).

Gajewski D., Opodatkowanie holdingów i grup kapitałowych, Wydawnictwo ABC, Warszawa 2005.

Kuźniacki B., Wątpliwości związane z implementacją dyrektywy ATAD. Nowe przepisy o CFC, spółki z rajów podatkowych oraz swoboda przepływu kapitału, „Przegląd Podatkowy” 2018, nr 3.

Owsiak Z., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Pomorska A. (red.), Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego, UMCS, Lublin 2003.

Werner A., Adekwatność sytuacji prawnopodatkowej polskich przedsiębiorców do ich roli w gospodarce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
Opublikowane
2018-06-26
Jak cytować
[1]
Werner, A. 2018. Nieustające reformy opodatkowania dochodów osób prawnych – perspektywa istotnych zmian ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w latach 2012–2017. Analizy i Studia CASP. 5, 1 (cze. 2018), 3-24. DOI:https://doi.org/10.33119/ASCASP.2018.1.2.