Ocena zmian w polskich regulacjach dotyczących cen transferowych

  • Monika Laskowska
Słowa kluczowe: ceny transferowe, podmioty powiązane, zasada arm's lenght

Abstrakt

W artykule przedstawiono ocenę zmian regulacji dotyczących cen transferowych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Zmiany te obowiązywać będą w Polsce od 1 stycznia 2019 r. Oceny dokonano poprzez porównanie i weryfikację zgodności zmian ze standardami międzynarodowymi wynikającymi z rekomendacji OECD dotyczących cen transferowych. Zapewnienie zgodności ze standardami międzynarodowymi jest bowiem warunkiem pozwalającym na zastosowanie mechanizmów unikania ekonomicznego podwójnego opodatkowania dochodu pomiędzy podmiotami powiązanymi w sytuacji szacowania dochodów jednego z nich. Ocenę zgodności przeprowadzono względem najważniejszych zmian dotyczących skorygowanego podejścia do stosowania międzynarodowego standardu dotyczącego cen transferowych, zasady arm’s length. Skorygowane podejście do zasady arm’s length wprowadza kilka zmian, z których najważniejsza dotyczy nałożenia dodatkowych obowiązków dotyczących ustalania na bieżąco cen transferowych oraz uprawnienia organów podatkowych do stosowania instytucji uznania w przypadku zmiany charakteru transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi lub jej pominięcia. Istotność tego zagadnienia wynika z zaproponowanego brzmienia przepisu, które nie nakłada istotnych ograniczeń przeciwdziałających nadmiernej uznaniowości organów podatkowych. W artykule wskazano, które zmiany przepisów budzą wątpliwości co do ich zgodności ze standardami międzynarodowymi. Są to zarazem zagadnienia prowadzące do powstawania sporów międzynarodowych, które będą skutkować brakiem możliwości uniknięcia podwójnego opodatkowania

Bibliografia

no references / brak bibliografii

Opublikowane
2018-06-26
Jak cytować
[1]
Laskowska, M. 2018. Ocena zmian w polskich regulacjach dotyczących cen transferowych. Analizy i Studia CASP. 6, 2 (cze. 2018), 3-20. DOI:https://doi.org/10.33119/ASCASP.2018.2.1.