Treść głównego artykułu

Abstrakt

Recenzowana publikacja porusza problemy ważne z perspektywy współczesnych wyzwań rysujących się w sferze zarządzania organizacją. Elastyczność działań kadrowych, zwrócenie uwagi na zmiany pojawiające się na rynku pracy stanowią czynniki, które zdecydowanie powinny być brane pod uwagę w praktyce zarządzania kapitałem ludzkim. Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim Autorzy definiują jako: „zdolność procesów i narzędzi do strategicznej adaptacyjności kapitału ludzkiego do zmian otoczenia i warunków wewnętrznych, a także prognostycznego inicjowania i kreowania zmian, przy optymalnym nakładzie czasu, kosztów i produktywności ” (s. 21). (fragment tekstu)

Słowa kluczowe

-

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Podkowińska , M. (2018). Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim z perspektywy interesariuszy. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 49(3), 217-220. https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.7404

Referencje

    -