Opublikowane: wrz 1, 2018

Aksjologiczne podstawy sprawiedliwych wynagrodzeń

13-30 Paweł Łuków

Sprawiedliwość w ujęciu prawnym na przykładzie sprawiedliwości podatkowej

31-42 Aleksander Werner

Istota sprawiedliwego wynagrodzenia w zarządzaniu – aspekty teoretyczne i realne

45-60 Marta Juchnowicz

Remuneration Justice – The Results of the Hungarian Research

61-82 Zsuzsanna Győri

Zróżnicowanie oceny sprawiedliwości wynagradzania w zależności od poziomu płac

83-98 Hanna Kinowska

Modele narracji o sprawiedliwości systemu wynagradzania

99-127 Jacek Wasilewski,Tomasz Rostkowski

Impact of Remuneration for Work on Social Changes in Lithuania

129-146 Boguslovas Gruževskis,Tadas Sudnickas, Jolanta Urbanovič

Opinie polskich pracowników o wynagrodzeniu minimalnym i ich konteksty w mediach

147-167 Jacek Wasilewski ,Aleksander Werner ,Katarzyna Kimla ,Agata Kostrzewa

Społeczne aspekty opodatkowania – progresywność opodatkowania

169-185 Jacek Wasilewski, Aleksander Werner, Katarzyna Kimla,Agata Kostrzewa

Kwota wolna od opodatkowania sprawiedliwość podatkowa

187-199 Jacek Wasilewski,Aleksander Werner,Katarzyna Kimla,Agata Kostrzewa

Jawność wynagrodzeń w kontekście budowania wizerunku pracodawcy

203-213 Urszula Zając‑Pałdyna

Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim z perspektywy interesariuszy

217-220 Monika Podkowińska

Diagnoza jakości kapitału ludzkiego w organizacji. Metody i narzędzia pomiaru

221-225 Marta Juchnowicz,Beata Mazurek‑Kucharska ,Dariusz Turek