Opublikowane: września 1, 2018

Aksjologiczne podstawy sprawiedliwych wynagrodzeń

Paweł Łuków (1)
(1) Uniwersytet Warszawski
13-30
31

Sprawiedliwość w ujęciu prawnym na przykładzie sprawiedliwości podatkowej

Aleksander Werner (1)
(1) Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
31-42
59

Istota sprawiedliwego wynagrodzenia w zarządzaniu – aspekty teoretyczne i realne

Marta Juchnowicz (1)
(1) Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
45-60
168

Remuneration Justice – The Results of the Hungarian Research

Zsuzsanna Győri (1)
(1) Institute of Management and Human Resources
61-82
13

Zróżnicowanie oceny sprawiedliwości wynagradzania w zależności od poziomu płac

Hanna Kinowska (1)
(1) 1. Collegium of Business Administration, Warsaw School of Economics hanna.kinowska@sgh.waw.pl]
83-98
37

Modele narracji o sprawiedliwości systemu wynagradzania

Jacek Wasilewski (1), Tomasz Rostkowski (2)
(1) Uniwersytet Warszawski ,
(2) Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
99-127
29

Impact of Remuneration for Work on Social Changes in Lithuania

Boguslovas Gruževskis (1), Tadas Sudnickas (2), Jolanta Urbanovič (3)
(1) Institute of Labour Market Research ,
(2) Institute of Management/Mykolas Romeris University ,
(3) Institute of Public Administration/Mykolas Romeris University
129-146
14

Opinie polskich pracowników o wynagrodzeniu minimalnym i ich konteksty w mediach

Jacek Wasilewski (1), Aleksander Werner (2), Katarzyna Kimla (3), Agata Kostrzewa (4)
(1) Uniwersytet Warszawski ,
(2) Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie ,
(3) Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie ,
(4) Uniwersytet Warszawski
147-167
53

Społeczne aspekty opodatkowania – progresywność opodatkowania

Jacek Wasilewski (1), Aleksander Werner (2), Katarzyna Kimla (3), Agata Kostrzewa (4)
(1) Uniwersytet Warszawski ,
(2) Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie ,
(3) Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie ,
(4) Uniwersytet Warszawski
169-185
59

Kwota wolna od opodatkowania sprawiedliwość podatkowa

Jacek Wasilewski (1), Aleksander Werner (2), Katarzyna Kimla (3), Agata Kostrzewa (4)
(1) Uniwersytet Warszawski ,
(2) Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie ,
(3) Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie ,
(4) Uniwersytet Warszawski
187-199
34

Jawność wynagrodzeń w kontekście budowania wizerunku pracodawcy

Urszula Zając‑Pałdyna (1)
(1) Instytut Kapitału Ludzkiego
203-213
58

Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim z perspektywy interesariuszy

Monika Podkowińska (1)
(1) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
217-220
37

Diagnoza jakości kapitału ludzkiego w organizacji. Metody i narzędzia pomiaru

Marta Juchnowicz (1), Beata Mazurek‑Kucharska (2), Dariusz Turek (3)
(1) ,
(2) ,
(3)
221-225
75