Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki badania dotyczącego popularyzacji funkcji Human Resource Business Partner (HR BP, HR Biznes Partner) we współczesnych przedsiębiorstwach. Na podstawie studium literatury z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz HR BP opracowano wzorcowy zakres obowiązków HR BP. Zestawiono go następnie z przykładami praktycznymi w postaci analizy dokumentów wewnętrznych oraz wynikami badania ankietowego przeprowadzonego wśród osób zajmujących stanowiska w działach HR różnych firm. Rezultaty przeprowadzonych badań i analiz świadczą o tym, że nazwa stanowiska HR BP nie zawsze odnosi się do zadań przypisanych tej roli we wzorcowym zakresie obowiązków. I odwrotnie, wypełnienie wzorcowego zakresu obowiązków przez pracowników działu HR w założonym minimum nie zawsze niesie za sobą nazwę stanowiska HR Biznes Partner.

Słowa kluczowe

zarządzanie zasobami ludzkimi HR HR Biznes Partner zakres obowiązków

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Rogala, M. (2021). HR Biznes Partner – geneza oraz funkcje we współczesnych organizacjach. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 60(2). https://doi.org/10.33119/EEIM.2021.60.4

Referencje

  Armstrong, M. (2016). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Wolters Kluwer.
  Bogdanowicz, M. (2016). Zarządzanie zasobami ludzkimi – Refleksje teoretyczne, kwestie praktyczne. Warszawa: WSFiZ.
  Filipowicz, G. (2017). HR Business Partner – praktyczne rozwiązania wysokoefektywnych organizacji. Warszawa: Infor.
  Filipowicz, G. (2016). HR Business Partner – koncepcja i praktyka. Warszawa: Wolters Kluwer.
  Głowicki, P., Stosik, A., Zarecka, E. (2011). HR business partner – nowa rola w zarządzaniu zasobami ludzkimi. W: J. Skalik, G. Bełz (red.), Strategiczne i operacyjne problemy rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 218, 242–248.
  Gołembski, M. (2019). Funkcja personalna w przedsiębiorstwie – aktualne trendy i perspektywy rozwoju. Warszawa: CeDeWu.
  Juchnowicz, M. (2014). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: PWE.
  Pocztowski, A. (2018). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: PWE.
  Popieluch, K. (2018). HR Business Partner – rola, filary, perspektywy. Warszawa: WN PWN.
  Skok, R. (2009). HR Business Partner – potrzeba dzisiejszych czasów?. https://antal.pl/ wiedza/artykul/hr-business-partner-potrzeba-dzisiejszych-czasow, 12.03.2019.
  Ulrich, D. (2001). Liderzy zarządzania zasobami ludzkimi. Warszawa: Oficyna Ekonomiczna.
  Zakres obowiązków HR Biznes Partnera firmy telekomunikacyjnej.
  Zakres obowiązków HR Biznes Partnera firmy leasingowej.