Treść głównego artykułu

Abstrakt

Adaptacja jako jeden z elementów procesu rekrutacji jest ważnym elementem wprowadzenia pracownika do nowej organizacji. W artykule przeprowadzono analizę zastosowania nowych technologii, jak e-learning, wykorzystywanych w przedsiębiorstwach jako element transformacji cyfrowej oraz odpowiedź na oczekiwania nowych generacji pracowników.

Słowa kluczowe

e-learning adaptacja zarządzanie zasobami ludzkimi

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Andreasik, M. (2021). Charakterystyka e-learningu jako instrumentu wspierającego aktywności HR w adaptowaniu pracowników. Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, 60(2). https://doi.org/10.33119/EEIM.2021.60.6

Referencje

  Abramek, E. (2003). Wdrażanie idei „Organizacji samouczącej”. Systemy Wspomagania Organizacji. Katowice: Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 381–389.
  Armstrong, M. (2005). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
  Bańka, W. (2002). Zarządzanie personelem w średniej i małej firmie. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
  Bauer, T. (2010). Onboarding New Employees: Maximizing Success. https://www.shrm.
  org/foundation/ourwork/initiatives/resources-from-past-initiatives/Documents/ Onboarding%20New%20Employees.pdf, 11.04.2021.
  Bayern, M. (2020). Enterprise eLearning: Uptick in Education Demand during Coronavirus Outbreak. https://www.techrepublic.com/article/enterprise-elearning-uptick-ineducation-demand-during-coronavirus-outbreak/, 6.03.2021.
  Boushey, H., Glynn, S. J. (2012). There Are Significant Business Costs to Replacing Employees, Center for American Progress. https://www.americanprogress.org/wp-content/ uploads/2012/11/CostofTurnover.pdf, 6.03.2021.
  Bugaj, J., Bugdol, M., Stańczyk, I. (2012). Procesy zarządzania zasobami ludzkimi w służbie zdrowia. Wrocław: Wydawnictwo Continuo.
  Chillakuri, B. (2020). Understanding Generation Z Expectations for Effective Onboarding. Journal of Organizational Change Management, 33 (7), 1277–1296.
  Ciekanowski, Z. (2012). Proces adaptacji społeczno-zawodowej nowego pracownika. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 94, Seria: Administracja i Zarządzanie 21, 131–141.
  Clarke, A. (2007). E-learning, nauka na odległość. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ.
  Coursera (2019). Global Skills Index 2019. https://www.coursera.org/business/ebook/ gsi2019/, 12.11.2020.
  Dąbrowski, M. (2013). E-learning w szkolnictwie wyższym. Nauka i Szkolnictwo Wyższe 3 (35), 203–211.
  Docebo (2016). E-learning Market Trends and Forecast 2017–2021. https://www.docebo.
  com/resource/elearning-market-trends-and-forecast-2017-2021/, 12.11.2020.
  Docebo (2019). E-learning Trends. https://www.docebo.com/resource/report-elearning-trends-2019/, 12.11.2020.
  Frączek, B. (2015). E-learning jako innowacyjna forma edukacji finansowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 239, 36–50.
  Gembalska-Kwiecień, A., Żurakowski, Z. (2016). System szkoleń i adaptacji pracowników w realizacji poprawy bezpieczeństwa pracy w kopalni. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, 92, 85–94.
  Global Workplace Analytics (2019). State of Telecommuting in the US. https://globalworkplaceanalytics.com/state-of-telecommuting-in-the-us, 12.11.2020.
  Hirsch, A. (2007). Don’t Underestimate the Importance of Good Onboarding. https://www.
  shrm.org/resourcesandtools/hr-topics/talent-acquisition/pages/dont-underestimatethe-importance-of-effective-onboarding.aspx, 12.11.2020.
  Hyla, M. (2005). Przewodnik po e-learningu. Kraków: Oficyna Wydawnicza.
  Iqbal, M. (2020). Zoom Revenue and Usage Statistics (2020). https://www.businessofapps. com/data/zoom-statistics/, 6.03.2021.
  Jamka, B. (2001). Dobór zewnętrzny i wewnętrzny pracowników. Teoria i praktyka. Warszawa: Difin.
  Kałużny, R. (2018). Adaptacja nowych pracowników w organizacji. Edukacja dla Bezpieczeństwa, 1 (38), 347–357.
  Karney, J. E. (2007). Psychopedagogika pracy. Warszawa: Żak Wydawnictwo Akademickie.
  Kazenas, A. (2012). Organizacja procesu adaptacji zawodowej młodych pracowników. Bezpieczeństwo Pracy: Nauka i Praktyka, 3, 16–18. Warszawa: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.
  Kaźmierczak, M. (2017). Innowacje w procesie adaptacji pracowniczej. http://dspace.uni. lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/23917/%5B97%5D-112%20Innowacje%20 w%20procesie%20adaptacji%20pracowniczej.pdf?sequence=1&isAll
  owed=y, 5.06.2020.
  Kiliszewski, M. (2003). E-learning jako nowoczesny system zarządzania nauczaniem. W: M. Fertach, S. Trzcieliński (red.), Praktyka zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem. Poznań: Wydawnictwo Instytutu Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.
  Kowalska, E. (2018). Gamifikacja w procesie adaptacji pracownika. http://wz.pcz.pl/znwz/ files/ZN%20nr%2031.pdf#page=105, 17.10.2020.
  Król, H., Ludwiczyński, A. (2014). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Warszawa: WN PWN.
  Kubica, I. (2010). Adaptacja społeczno-zawodowa nowo przyjętych pracowników. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 828, 37–50.
  Linkedin (2020). Workplace Learning Report. https://learning.linkedin.com/content/ dam/me/learning/resources/pdfs/LinkedIn-Learning-2020-Workplace-Learning-Report.pdf, 12.11.2020.
  Listwan, T. (red.) (2006). Zarządzanie kadrami. Warszawa: C. H. Beck.
  Ludwiczyński, A. (2006). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Warszawa: WN PWN.
  Mackay, J. (2018). Work Expectations vs. Reality: What an Honest Job Description Would Look Like. https://blog.rescuetime.com/honest-job-description/, 11.04.2021.
  Maliński, S. (1997). Program adaptacyjny, czyli „nowy” w nowym miejscu pracy. Personel, 4, 10–12.
  ManaHR (2021). Jak wyglądała fluktuacja kadr w polskich firmach. https://raportplacowy. pl/blog/jak-wygladala-fluktuacja-kadr-w-polskich-firmach/, 11.04.2021.
  Marciniak, J. (1997). Pierwsze kroki. Adaptacja zawodowa pracowników. Personel, 12.
  Marciniak, J. (2013). Analiza i planowanie zatrudnienia. W: J. Marciniak (red.), Meritum HR. Warszawa: Wolters Kluwer.
  Martyniak, Z. (1997). Elementy zarządzania informacjami i komunikacją w przedsiębiorstwie. Kraków: Wydawnictwo AE w Krakowie.
  Mikuła, B., Ziębicki, B. (2003). Komunikacja wewnętrzna jako instrument nowo przyjętych pracowników (wyniki badań w firmach Polski Południowej). Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 626, 103–113.
  Oleksyn, T. (2006). Zarządzanie kompetencjami: teoria i praktyka. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
  Olszak, C. (2007). Strategie i modele gospodarki elektronicznej. Warszawa: WN PWN.
  Orczykowska, A. (2006). Proces budowy treści szkoleń e-learningowych. http://elearning. pl/filespace/artykuly/Orczykowska. pdf, 13.02.2021.
  Plebańska, M., Kopciał, P. (2013). Platforma e-learningowa jako narzędzie zarządzania wiedzą. E-mentor, 2, 49.
  Pocztowski, A. (2003). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: PWE.
  Ratajczak, Z. (2007). Psychologia pracy i organizacji. Warszawa: WN PWN.
  Sanocki, M., Wurst, T. (2021). E-learning W: Encyklopedia Zarządzania. https://mfiles.
  pl/pl/index.php/E-learning, 13.02.2021.
  Schwan, K., Seipel, K. (1995). Marketing kadrowy. Warszawa: C. H. Beck.
  Small, T. (2009). Nauczanie na odległość (e-learning). Zeszyty Naukowe, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki we Wrocławiu, 3, 105–114.
  Stein, M., Cristiansen, L. (2010). Successful Onboarding: Strategies to Unlock Hidden Value Within Your Organization. McGraw Hill Professional.
  Syper-Jędrzejak, M. (2013). Dobre praktyki w zakresie adaptacji pracowników na przykładzie wybranych firm regionu łódzkiego. http://www.pim.wzr.pl/pim/2013_1_4_33. pdf, 17.10.2020, Zarządzanie i Finanse, 4 (1), 495–508.
  TenderHut (2018). Onboarding w nowoczesnym wydaniu – co robić, żeby dobrze wprowadzić nowego pracownika?. https://infowire.pl/generic/release/383556/onboardingw-nowoczesnym-wydaniu-co-robic-zeby-dobrze-wprowadzic-noweg/, 17.10.2020.
  Vien, C. (2007). Rethinking Retention. Journal of Accountancy. https://www.journalofaccountancy.com/issues/2017/may/rethinking-retention.html, 18.02.2021.
  Woźniak, J. (2013). Rekrutacja. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwa Profesjonalne PWN.
  Woźniak, M. (2012). Kryteria i metody oceny efektywności szkoleń e-learningowych. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 21 (2), 183–186.
  Zabiegliński, A. (2011). Intermentoring – wykorzystaj potencjał pracowniczy, prezentacja opracowana w ramach projektu Akademia Skutecznego Mentoringu, konferencja w Wiśle. http://trueit.nazwa.pl/intermentoring.org.pl/?page_id=161, 15.10.2011.
  Zaleśna, A. (2015). Adaptacja nowego pracownika i wzajemne dzielenie się wiedzą na przykładzie przedsiębiorstw sektora MSP. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych o Zarządzania, 39 (3), 411–424. https://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip392015/SiP-39-t3–411.pdf, 19.09.2020.
  Ziębicki, B. (2003). Wykorzystanie komunikacji wewnętrznej do adaptacji nowo przyjętych pracowników, prezentacja wyników badań w firmach Polski południowej. Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
  Żarczyńska-Dobiesz, A. (2008). Adaptacja nowego pracownika do pracy w przedsiębiorstwie. Kraków: Wolters Kluwer.
  Żołędziewski, Ł. (2011). E-learning jako integralny element polityki personalnej przedsiębiorstw. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą/Studies & Proceedings Polish Association for Knowledge Management, (57).