Sztuka wyceny przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju

Main Article Content

Sebastian Wieczorek
Jakub Woźniak

Abstrakt

Wycena przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju stanowi wyzwanie ze względu m.in. na krótką historię działalności, ograniczony zakres lub brak danych finansowych oraz niepewność wielu czynników wpływających na jej dalszy rozwój. Generalnie, im młodsze przedsiębiorstwo, tym większa trudność przeprowadzenia wyceny, co pod wieloma względami bardziej przypomina sztukę niż naukę. W artykule zostały przedstawione tradycyjne metody i ich modyfikacje oraz alternatywne sposoby oszacowania wartości młodych przedsiębiorstw.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wieczorek, S., & Woźniak, . J. (2019). Sztuka wyceny przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 52(3), 89–99. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.4793
Dział
Dział główny

Bibliografia

Adamczyk P., Rogowski W. (2013), Opcje realne w praktyce biznesowej, „Organizacja i Kierowanie”, nr 3, s. 59-90.

Berkus D. (2009), The Berkus Method – Valuing the Early Stage Investment, dostęp: 16.11.2018, https://berkonomics.com/?p=131.

Blank S. (2013), Why the Lean Start-Up Changes Everything, “Harvard Business Review”, 2013.

Brealey R.A., Myers S.C., Allen F. (2011), Principles of Corporate Finance (10th Edition), McGraw-Hill/Irwin.

Damodaran A. (2009), Valuing Young, Start-Up and Growth Companies: Estimation Issues and Valuation Challenges, dostęp: 16.11.2018, https://ssrn.com/abstract=1418687.

Engel D., Keilbach M. (2007), Firm-level Implication of Early Stage Venture Capital Investment: An Empirical Investigation, “Journal of Empirical Finance”, Vol. 14, p. 150-167.

European Startup Monitor (2016), European Startup Monitor 2016, dostęp: 16.11.2018, http://europeanstartupmonitor.com/esm/esm-2016/.

Festel G., Wuermseher M., Cattaneo G. (2013), Valuation of Early Stage High-tech Start-up Companies, “International Journal of Business”, Vol. 18(3).

Miciuła I. (2014), Współczesna metodyka wyceny przedsiębiorstw i jej wyzwania w przyszłości, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 2(300).

Mielcarz P. (2007), Metodologiczne i aplikacyjne problemy wyceny opcji realnych za pomocą algorytmów wyceny opcji finansowych, „Współczesna Ekonomia”, nr. 1, s. 87-107.

Mukhlynina L., Nyborg K.G. (2016), The Choice of Valuation Techniques in Practice: Education versus Profession, Swiss Finance Institute Research Paper Series, No. 16-36.

Payne B. (2011a), Valuations 101: The Risk Factor Summation Method, dostęp: 16.11.2018, http://blog.gust.com/valuations-101-the-risk-factor-summation-method.

Payne B. (2011b), Valuations 101: Scorecard Valuation Methodology, dostęp: 16.11.2018, http://blog.gust.com/valuations-101-scorecard-valuation-methodology.

Peemöller V.H., Geiger T., Barchet H. (2001), Bewertung von Early-Stage-Investment im Rahmen der Venture Capital Finanzierung, “Finanz Betrieb”, 5, 334-334.

Ries E. (2011), The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses, Crown Publishing Group.

Sahlman W.A., Scherlis D.R. (1987), A Method For Valuing High-Risk, Long-Term Investments: The "Venture Capital Method", Harvard Business School Background Note 288-006, 1987 (Aktualizacja 2009).

Steffens P.R., Douglas E.J. (2007), Valuing technology investments: use real options thinking but forget real options valuation, “International Journal of Technoentrepreneurship”, Vol. 1, No. 1, p. 58-77.

Sudek R. (2006), Angel Investment Criteria, “Journal of Small Business Strategy”, Vol. 17, p. 89-103.

Van de Schootbrugge E., Wong M.K. (2013), Multi-Stage Valuation for Start-Up High Tech Projects and Companies, “Journal of Accounting and Finance”, Vol. 13(2), p. 45-50.

Wilson K., Silva F. (2013), Policies for Seed and Early Stage Finance: Findings from the 2012 OECD Financing Questionnaire, OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, No. 9, OECD Publishing.