Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie to czasopismo naukowe poświęcone najnowszym nurtom teoretycznym i dobrym praktykom, które związane są z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa oraz środowiskiem, w którym ono działa.

Dewizą pisma jest: PRAKTYCZNA TEORIA

Cele i zakres

Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie to czasopismo naukowe ukazujące się w formule open access i ukierunkowane na przedstawianie najnowszych nurtów teoretycznych w naukach społecznych, które związane są z przedsiębiorstwem: zarządzaniem, funkcjonowaniem, organizacją oraz otoczeniem i środowiskiem, w którym prowadzi działalność.

Na łamach Kwartalnika prezentujemy zmiany zachodzące na rynku finansowym, kapitałowym oraz w sektorze finansów publicznych, które mają wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Naszym wyróżnikiem jest zarówno akcentowanie użyteczności prezentowanych wyników i bieżącego stanu wiedzy, jak i krytyczna weryfikacja opisywanych narzędzi i rozwiązań z praktyki gospodarczej.

Kwartalnik ma charakter interdyscyplinarny, a jego głównym celem jest ocena i rozwój dotychczasowych oraz kształtowanie nowych idei i teorii naukowych wspierających rozwój przedsiębiorstwa, w tym również popularyzowanie rozwiązań praktycznych w ramach tego zagadnienia. W szczególności promujemy współczesną teorię i praktykę zarządzania przedsiębiorstwem, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia jego wartości oraz włączania w ten proces wszelkiego typu innowacji ekologicznych oraz technologicznych.

Naszymi celami są:

  • bycie kluczowym i ogólnodostępnym czasopismem naukowym w Polsce w zakresie poruszanej problematyki funkcjonowania przedsiębiorstw,
  • zachowanie różnorodności podejść i ujęć badanych problemów oraz zagadnień,
  • przestrzeganie wysokich standardów etycznych i redakcyjnych na każdym etapie procesu wydawniczego,
  • zapewnienie rzetelności i transparentności recenzji tekstów naukowych,
  • dążenie do otwartości w zakresie prezentacji nowych obszarów wiedzy, krytycznych stanowisk oraz wyników analiz i badań z praktyki gospodarczej.

Naszą misją jest propagowanie aktualnego stanu wiedzy z obszaru szeroko pojętego zarządzania przedsiębiorstwem oraz praktycznego zastosowania teorii naukowych w działalności podmiotów gospodarczych.

Tom 71 Nr 1 (2024): Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie

Wyświetl wszystkie wydania