Hybrydowy model biznesowy linii lotniczych jako determinanta rozwoju przewoźników lotniczych

Main Article Content

Anna Szymczak

AbstraktDynamicznie rozwijający się rynek usług lotniczych jest ważną determinantą rozwoju gospodarczego, choć jest podatny na kryzysy ekonomiczne i polityczne. Segment usług lotniczych charakteryzuje się również bardzo dużym zróżnicowaniem klientów w ramach segmentów rynku. Dostosowanie odpowiedniego modelu biznesowego może warunkować osiągnięcie sukcesu, tj. przy podwyższeniu wskaźników ASK, RPK oraz LF. Celem artykułu jest wskazanie podstawowych elementów modeli biznesowych linii lotniczych, ze szczególnym uwzględnieniem modelu hybrydowego.


Jako przykład posłużyły linie lotnicze Ryanair, które z przewoźnika kładącego nacisk na najniższą cenę pretendują do przewoźnika oferującego przeloty z lepszą jakością niż konkurencja. Materiałami źródłowymi opracowania jest dostępna literatura przedmiotu oraz własne analizy oparte na źródłach wtórnych.Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Article Details

Jak cytować
Szymczak, A. (2018). Hybrydowy model biznesowy linii lotniczych jako determinanta rozwoju przewoźników lotniczych. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 48(3), 53-60. https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.7778
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Brzezińska-Walaszczyk M. [2015], Dobre praktyki w komunikacji marek w mediach społecznościowych, „Studia Medioznawcze”, nr 4(63).
2. Brzóska J. [2009], Model biznesowy – współczesna forma modelu organizacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem, „Organizacja i Zarządzanie”, Nr 2(6), Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
3. Conrady R., Fichert F., Sterzenbach R. [2013], Luftverkehr. Betriebswirtschaftliches Lehr- und Handbuch, Verlag, Monachium.
4. IATA [2007], InterVistas, Estimating Air Travel Demand Elasticities – Final Report, IATA, December 2007.
5. IATA [2018], Special Report. The Price of Loyalty, IATA, www.iata.org, dostęp: 28.02.2018.
6. Iwińska-Knop K., Szymczak A. [2017], Wykorzystywanie mediów społecznościowych w komunikacji marketingowej polskich portów lotniczych, „Handel Wewnętrzny”, nr 3/2017.
7. Jabłoński M. [2014], Projektowanie i dojrzewanie modeli biznesu przedsiębiorstw przez wymagania rynku kapitałowego na przykładzie NewConnect, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 803/2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
8. Low J., Kalafut P.C. [2004], Niematerialna wartość firmy, Kraków, Oficyna Ekonomiczna.
9. Nowak B. [2015], Wielość modeli biznesu czy model hybrydowy – strategiczne wyzwania na rynku przewozów lotniczych, w: Nowe myślenie w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, M. Poniatowska-Jaksch (red.), Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie.
10. PAIZ [2018], Report on the aviation market in Poland, PAIZ, http://www.paiz.gov.p, dostęp: 23.02.2018.
11. Rucińska D. [2011], Badania rynku usług lotniczych . Istota, zakres, użyteczność, przykłady, Zeszyty Naukowe nr 9, PTE, Kraków.
12. Ruciński A., Madej K. [2016], Polski rynek transportu lotniczego w perspektywie 2030 roku, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, Vol. 4, No.7, Poznań.
13. Szymczak A. [2016], Wykorzystywanie programów partnerskich w kreowaniu lojalności klientów linii lotniczych, ”Journal of TransLogistics”, Vol. 2(12), No 1.
14. Szymczak A. [2017], Wykorzystywanie mediów społecznościowych w komunikacji marketingowej polskich portów lotniczych, „Handel Wewnętrzny”, nr 3/2017.
15. ULC [2018], Raport Urzędu Lotnictwa Cywilnego, ULC, http://www.ulc.gov.pl, dostęp: 25.02.2018.
16. Wensveen J. [2015], Air Transportation, Ashgate Publishing Company.