Behawioralne podejście do formułowania celów przedsiębiorstwa

Main Article Content

Joanna Błach
Maria Gorczyńska

Abstrakt

Celem artykułu jest prezentacja behawioralnego modelu podejmowania decyzji jako alternatywy dla neoklasycznego podejścia do formułowania celów przedsiębiorstwa. Na tym tle przedstawiono etapy procesu formułowania celów z uwzględnieniem oczekiwań różnych interesariuszy. Analiza danych empirycznych wykazała, iż większość z badanych spółek w formułowaniu celów akcentuje podejście behawioralne, jednocześnie stosując podejście neoklasyczne. Stwierdzono także, iż ograniczone zainteresowanie behawioralnym modelem podejmowania decyzji może być wynikiem, między innymi, niejasnych zasad co do określania poziomów aspiracji, jak i trudności w ocenie wyników osiąganych przez przedsiębiorstwo.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Article Details

Jak cytować
Błach, J., & Gorczyńska, M. (2017). Behawioralne podejście do formułowania celów przedsiębiorstwa. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 45(4), 55-67. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.7449
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Akerlof G.A. [1970], The Market for Lemons, Qualitative Uncertainty and the Market Mechanisms, “Quarterly Journal of Economics”, 84/3.
2. Ansoff H.I. [1965], Corporate Strategy, Penguin Books, Harmondsworth.
3. Becker G.S. [1962], Irrational Behavior and Economic Theory, “Journal of Political Economy”, 70/1.
4. Berman S.L., Wicks A.C., Kotha S., Jones T.M. [1999], Does Stakeholder Orientation Matter? The Relationship between Stakeholder Management Models and Firm Financial Performance, “Academy of Management Journal”, 42(5).
5. Bourne L. [2009], Stakeholder Relationship Management, Farnham, Routledge.
6. Cai Z., Wheale P. [2004], Creating Sustainable Corporate Value: A Case Study of Stakeholder Relationship Management in China, “Business and Society Review”, 109(4).
7. Cornell B., Shapiro A.C. [1987], Corporate Stakeholders and Corporate Finance, “Financial Management”, Spring.
8. Cyert R.M., March J.G. [1963], A Behavioural Theory of the Firm, New Jersey, Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
9. Czerwonka L. [2014], Behawioralne aspekty decyzji inwestycyjnych przedsiębiorstw, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
10. Davis J.H., Schoorman D.F., Donaldson L. [1997], Toward a Stewardship Theory of Management, “Academic Management Review”, 22(1).
11. Diecidue E., van de Ven J. [2008], Aspiration Level, Probability of Success and Failure, and Expected Utility, “International Economic Review”, 49/2.
12. Drucker P.F. [1964], Managing for Results, New York, Harper & Row.
13. Evan W.M., Freeman E. [1988], A Stakeholder Theory of a Modern Corporation: Kantian Capitalism, in: Ethical Theory and Business, T.L. Beauchamp, N.E Bowie (eds.), Engelwood Cliffs, Prentice-Hall.
14. Fama E.F. [1970], Market Efficiency, Long-Term Returns, and Behavioral Finance, “Journal of Financial Economics”, 49/3.
15. Fama E.F., Jensen M. [1983], Separation of Ownership and Control, “Journal of Law and Economics“, 26.
16. Freeman R.E., Wicks A.C., Parmar B. [2004], Stakeholder Theory and “The Corporate Objective Revi- sited”, “Organization Science”, 15(3).
17. Freeman R.E. [1984], Strategic Management: A Stakeholder Approach, Boston, Pitman Books Limited.
18. Friedman M. [2007], The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits, “Corporate Ethics and Corporate Governance”, Berlin Heidelberg, Springer.
19. Gajdka J. [[2013], Behawioralne finanse przedsiębiorstw, podstawowe podejścia i koncepcje, Łódź, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
20. Gorynia M. [1999], Przedsiębiorstwo w różnych ujęciach teoretycznych, „Ekonomista”, nr 5.
21. Grossman S.J., Stiglitz J. E. [1977], On Value Maximization and Alternative Objectives of the Firm, “Journal of Finance”, 32/2.
22. Haugen R.A. [1995], The New Finance. The Case Against Efficient Markets, London, Prentice Hall.
23. Hilary G., Hsu C. [2011], Endogenous Overconfidence in Managerial Forecasts, “Journal of Accounting and Economics”, 51/3.
24. Hillman A.J., Keim G.D. [2001], Shareholder Value, Stakeholder Management, and Social Issues: What’s the Bottom Line?, “Strategic Management Journal”, 22.
25. Hsieh H., Shannon S.E. [2005], Three Approaches to Qualitative Content Analysis, “Qualitative Health Research”, 15/9.
26. Jensen M.C. [2001], Value Maximization, Stakeholder Theory, And The Corporate Objective Function, “Journal of Applied Corporate Finance”, 14(3).
27. Jones T.M., Felsp W., Bigley G.A. [2007], Ethical Theory and Stakeholder Theory: a Synthesis of Ethics and Economics, “Academic Management Review”, 32(10).
28. Kahnemann D., Tversky A. [1979], Prospect Theory: an Analysis of Decision under Risk, “Econometrica”, 47/2.
29. Kenny G. [2012], From the Stakeholder Viewpoint: Designing Measurable Objectives, “Journal of Business Strategy”, 33/6.
30. Lazonick W., O'Sullivan M. [2000], Maximizing Shareholder Value: a New Ideology for Corporate Governance, “Economy and Society”, 29(1).
31. Lorca P., Garcia-Diez J. [2004], The Relation between Firm Survival and the Achievement of Balance Among its Stakeholders: an Analysis, “International Journal of Management”, 21(1), March.
32. Łukasik G. [2006], Konflikty interesów uczestników rynku kapitałowego i ich wpływ na wybory przedsiębiorstwa, w: Rynki finansowe, Mamcarz H. (red.), Lublin, UMCS.
33. McVea J.F., Freeman R.E. [2005], A Names-and-Faces Approach to Stakeholder Management, “Journal of Management Inquiry”, March.
34. Malmendier U., Tate G. [2005], CEO Overconfidence and Corporate Investment, “Journal of Finance”, 60/6.
35. Nowicki J. [2012], Zwiększanie wartości dla właścicieli a cel działania przedsiębiorstwa w teorii firmy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 56.
36. Nutt P.C. [2005], Strategic Decision Making, in: The Blackwell handbook of strategic management, M.A. Hitt, E.R. Freeman, J.S. Harrison, (eds.), Malden Blackwel, Publishing.
37. Schinkle G.A. [2012], Organizational aspirations, reference points and goals: building in the past and aiming for the future, “Journal of Management”, 38/1.
38. Shefrin H. [2001], Behavioural Corporate Finance, “Journal of Corporate Finance”, 14.
39. Sheifer A. [2000], Inefficient Markets: An Introduction to Behavioral Finance, Oxford University Press.
40. Simon H.A. [1964], Teoria organizacji, Warszawa, PWN.
41. Smith J.H. [2003], The Shareholder vs. Stakeholder debate, “MIT Sloan Management Review”, 44.
42. Solek A. [2016], Behawioralne podejście do funkcjonowania przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 5(953).
43. Tseng K.C. [2006], Behavioral Finance, Bounded Rationality, Neuro Finance and Traditional Finance, „Investment Management and Financial Investments“, 3(4).
44. Williamson O.E. [1987], The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting, New York, Free Press.
45. Wrońska-Bukalska E. [2016], Decyzje finansowe w warunkach nadmiernej pewności siebie menedżerów, Lublin, Wydawnictwo UMCS.
46. Zielonka P. [2008], Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych, Warszawa, CeDeWu.