Wpływ jakości produktów na zachowania konsumentów

Main Article Content

Dominik Zimon
Łucja Gawron-Zimon
Karolina Szczygieł

Abstrakt

Problematyka jakości produktów nie jest tematem nowym, jednakże świadomość wzrastających oczekiwań i potrzeb konsumentów sprawia, że zagadnienie to jest ciągle aktualne. Wynika to z faktu, że klienci stają się coraz bardziej świadomi a ich potrzeby zróżnicowane. Przekształceniu ulegają zwyczaje i motywacje zakupowe. Dlatego badanie postaw konsumenckich staję się w dzisiejszych czasach niezwykle istotne. Głównym celem artykułu jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie dotyczące wpływu jakości produktów na zachowania konsumentów.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Zimon, D., Gawron-Zimon, Łucja ., & Szczygieł, K. (2014). Wpływ jakości produktów na zachowania konsumentów. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 33(4). Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1932
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Barczak P. [2013], Kreowanie wartości w łańcuchach dostaw produktów niszowych, Kwartalnik Nauko Przedsiębiorstwie, nr 2.
2. Dobiegała-Korona B. [2012], Nowa rola marketingu w budowie wartości przedsiębiorstwa, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, nr 2.
3. Falkowski A., Tyszka T. [2009], Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
4. Kasperek-Hoppe M., Rachocka J., Woś J. [2004], Zachowania konsumentów – teoria i praktyka, Poznań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
5. Rudnicki L. [2012], Zachowanie konsumentów na rynku, Warszawa, PWE.
6. Światowy G. [2006], Zachowania konsumentów, Warszawa, PWE.
7. Zimon D., Gawron-Zimon Ł. [2014], Wykorzystanie metody QFD do doskonalenia logistycznej obsługi klienta, w: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Konferencja IZiP, Opole.
8. Zimon D. [2013], Zarządzanie jakością w logistyce, Warszawa, CeDeWu.