Przedsiębiorczość rodzinna w stomatologii

Main Article Content

Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska

Abstrakt

Wyniki badania, przeprowadzonego wśród lekarzy dentystów i studentów kierunku lekarsko-dentystycznego pokazują, że wśród praktykujących lekarzy założenie własnego gabinetu jest dominującą formą pozyskania miejsca pracy. Tylko niespełna pięć procent respondentów zostało właścicielami gabinetu w drodze sukcesji. Wśród studentów, których rodzice byli dentystami, 11 proc. zadeklarowało zamiar uruchomienia własnego gabinetu, pozostali planowali zatrudnienie w gabinecie rodzica. To wskazuje, że w Polsce przedsiębiorczość rodzinna w usługach stomatologicznych jest zjawiskiem rozwojowym – konkluduje autorka.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bukowska-Piestrzyńska, A. . (2014). Przedsiębiorczość rodzinna w stomatologii. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 33(4). Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1934
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Ashley-Cotleur K. [1999], Family Business and Relationship Marketing: The Impact of Relationship Marketing in Second Generation Family Business, Frostburg State University.
2. Bukowska-Piestrzyńska A. [2013], Przedsiębiorczość lekarzy dentystów w kontekście relacji z pacjentami, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
3. Donnelley R.G. [2002], The Family Business, in: Aronoff C.E., Astrachan J.H., Ward J.L. (eds.), Family Business Sourcebook, September, za: Kowalewska A., Szut J., Sułkowski Ł., Marjański A. [2009], Definicja pojęcia firmy rodzinnej, w: Kowalewska A. (red.), Firmy rodzinne w polskiej gospodarce – szanse i wyzwania, Warszawa, Wyd. Naukowe Technologii Eksploatacji – PIB.
4. Frishkoff P.A. [1995], Understanding Family Business, Austin Family Business Program, 15 April, za: Kowalewska A., Szut J., Sułkowski Ł., Marjański A. [2009], Definicja pojęcia firmy rodzinnej, w: Kowalewska A. (red.), Firmy rodzinne w polskiej gospodarce – szanse i wyzwania, Warszawa, Wyd. Naukowe Technologii Eksploatacji – PIB.
5. Grilo I., Irigoyen J.M. [2006], Entrepreneurship in the EU: to wish and not to be, Small Business Economics, Vol. 26, No. 4.
6. Horton G. [2004], Biznes rodzinny, Gliwice, Helion.
7. Kowalewska A. [2009] (red.), Badanie firm rodzinnych, raport końcowy PARP, Warszawa, www.parp.gov.pl
8. Kowalewska A., Szut J., Sułkowski Ł., Marjański A. [2009], Definicja pojęcia firmy rodzinnej, w: Kowalewska A. (red.), Firmy rodzinne w polskiej gospodarce – szanse i wyzwania, Warszawa, Wyd. Naukowe Technologii Eksploatacji – PIB.
9. Mueller S.L., Anisya T.S. [2001], Culture and Entrepreneurial Potential: a Nine Country Study of Locus of Control and Innovativeness, Journal of Business Venturing, Vol. 16, No. 1.
10. Niedbała E. [2002], Firmy rodzinne – obiekt badawczy, Master of Business Administration, nr 5.
11. Piasecki B. [1998], Przedsiębiorczość i mała firma: teoria i praktyka, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
12. Pigla A. [2009], Społeczne i gospodarcze funkcjonowanie przedsiębiorstw rodzinnych, w: Listwan T., Mruk H., Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami – problemy współczesne, Poznań, Wyd. Forum Naukowe.
13. Siefer T. [1996], Du kommst später mal in die Firma! Psychosoziale Dynamik von Familienunternehmen, Heidelberg, za: Safin K. [2007], Przedsiębiorstwo rodzinne – istota i zachowania strategiczne, Wrocław, AE im. O. Langego we Wrocławiu.
14. Sułkowski Ł. [2004], Organizacja a rodzina, więzi familijne w życiu gospodarczym, Toruń, TNOiK.
15. Winnicka-Popczyk A., Popczyk W. [2004], Firma rodzinna w rozwiniętej gospodarce rynkowej, w: Jeżak J., Popczyk W., Winnicka-Popczyk A., Przedsiębiorstwo rodzinne, funkcjonowanie i rozwój, Warszawa, Difin.