Bariery w stosowaniu koncepcji lean management

Main Article Content

Adrian Grycuk

Abstrakt

Lean management (szczupłe zarządzanie) jest koncepcją, której celem jest systematyczne eliminowanie marnotrawstwa ze wszystkich procesów w celu tworzenia jak największej wartości dla klienta. W pierwszej części artykułu w syntetyczny sposób opisano historię, zasady i korzyści z wdrożenia lean. Następnie przedstawiono najważniejsze bariery w upowszechnianiu tej koncepcji, omówiono pełne wykorzystanie jej potencjału oraz utrzymanie wprowadzonych w wyniku transformacji lean zmian.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Grycuk, A. . (2016). Bariery w stosowaniu koncepcji lean management. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 40(3), 72–79. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1955
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Albliwi S., Antony J., Lim S.A.H., van der Wiele T. [2014], Critical failure factors of Lean Six Sigma:a systematic literature review, “International Journal of Quality & Reliability Management”, Vol. 31,No 9.
2. Bhamu J., Sangwan K.S. [2014], Lean manufacturing: literature review and research issues, „InternationalJournal of Operations and Production Management“, Vol. 34, No. 7.
3. Bhasin S. [2012], An appropriate change strategy for lean success, „Management Decision“, Vol. 50,No 3.
4. Bicheno J., Holweg M. [2009], The Lean Toolbox. The Essential Guide to Lean Transformation, Buckingham, PICSIE Books.
5. Blank S. [2013], Why the Lean Start-Up Changes Everything, „Harvard Business Review“ Vol. 91,Issue 5.
6. Conti R., Angelis J., Cooper C., Faragher B., Gill C. [2005], The effects of lean production on workerjob stress, „International Journal of Operations and Production Management“, Vol. 26, No 9.
7. Dekier Ł., Grycuk A. [2014] Programy sugestii pracowniczych. Doświadczenia polskich przedsiębiorstw,Wrocław, Stowarzyszenie Lean Management Polska.
8. Hafley R.B. [2010], Lean Safety. Transforming Your Safety Culture with Lean Management, New York,Productivity Press.
9. Hasle P., Bojesen A., Jensen P.L., Bramming P. [2012], Lean and the working environment: a reviewof the literature, “International Journal of Operations & Production Management“, Vol. 32, No 7.
10. Hines P., Holweg M., Rich N. [2004], Learning to evolve. A review of contemporary lean thinking,“International Journal of Operations & Production Management“, Vol. 24, No. 10.
11. Holweg M. [2007], The genealogy of lean production, “Journal of Operations Management“, Vol. 25,Issue 2.
12. Krafcik J. [1988], Triumph of the Lean Production System, “Sloan Management Review“, Vol. 30,Issue 1.
13. Mann D. [2014], Creating a Lean Culture, Boca Raton, CRC Press.
14. Marchwinski C., Shook J., Schroeder A. [2008], Lean Lexicon. A Graphical Glossary for Lean Thinkers,Cambridge, The Lean Enterprise Institute.
15. Quinn F. [2005] The lion of lean: an interview with James Womack, “Supply Chain ManagementReview“, Vol. 9, No 5.
16. Rubrich L. [2004], How to Prevent Lean Implementation Failures, Fort Wayne, WCM Associates
17. Shah R., Ward P.T. [2007], Defining and developing measures of lean production, “Journal of OperationsManagement”, Vol. 25, Issue 4.
18. Snee R.D. [2010], Lean Six Sigma − getting better all the time, “International Journal of Lean SixSigma”, Vol. 1, No 1.
19. Womack J.P., Jones D.T. [1996], Lean Thinking, New York, Free Press.
20. Womack J.P., Jones D.T., Roos D. [1990], The machine that changed the world, New York, RawsonAssociates.