Miejsce i rola dźwigni zakupowych w zarządzaniu zakupami przedsiębiorstwa

Main Article Content

Adam Rzeżacz

Abstrakt

Jedną z koncepcji wspomagających zarządzanie zakupami w przedsiębiorstwach jest podejście obejmujące użycie dźwigni zakupowych. Przeprowadzona analiza literatury przedmiotu wskazuje na dużą różnorodność pojęć i brak spójności w badanym obszarze. W pracy wyróżniono i scharakteryzowano sześć dźwigni zakupowych oraz określono ich miejsce w strategii przedsiębiorstwa. Wyniki przeprowadzonej analizy mogą być wska-zówkami do implementacji dźwigni zakupowych w zarządzaniu zakupami.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rzeżacz, A. . (2016). Miejsce i rola dźwigni zakupowych w zarządzaniu zakupami przedsiębiorstwa. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 40(3), 95–104. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1959
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Bogaschewsky R., Eßig M., Lasch R., Stölzle W. [2013], Supply Management Research, SpringerVerlag.
2. Büsch M. [2011], Praxishandbuch Strategischer Einkauf: Methoden, Verfahren, Arbeitsblätter für professionellesBeschaffungsmanagement, 2nd ed. Wiesbaden, Gabler Verlag.
3. Day M., Lichtenstein S. [2006], Strategic supply management: The relationship between supplymanagement practices, strategic orientation and their impact on organizational performance, “Journalof Purchasing and Supply Management”, No. 12.
4. González-Benito J. [2007], A theory of purchasing’s contribution to business performance, “Journalof Operations Management”, No. 25.
5. Hesping F.H., Schiele H. [2015], Purchasing strategy development: A multi-level review, “Journalof Purchasing and Supply Management”, No. 21(2).
6. Höhne F. [2013], Praxishandbuch Operational Due Diligence: Bewertung der operativen, SpringerGabler.
7. Kaufman L. [2013], Purchasing and Supply Management – A Conceptual Framework, in: HandbuchIndustrielles Beschaffungsmanagement Internationale Konzepte – Innovative Instrumente – AktuellePraxisbeispiele, Hahn D., Kaufman L. (eds.), Springer-Verlag.
8. Monczka R.M., Handfield R.B., Giunipero L. [2009], Purchasing and Supply Chain Management,Mason, Cengage Learning.
9. Narasimhan R., Das, A. [2001], The impact of purchasing integration and practices on manufacturingperformance, “Journal of Operations Management”, No. 19.
10. O’Brien J. [2012], Category management in purchasing. A strategic approach to maximize businessprofitability, Kogan Page.
11. Rutkowski K. [2013 a], Restrukturyzacja globalnych łańcuchów dostaw a atrakcyjność inwestycyjnaPolski, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, nr 12, PWE.
12. Rutkowski K. [2013 b], Zakupy w biznesie – potrzeba strategicznej reorientacji, „Kwartalnik Nauko Przedsiębiorstwie”, nr 4.
13. Schiele H. [2006], How to distinguish innovative suppliers? Identifying innovative suppliers as new taskfor purchasing, “Industrial Marketing Management”, No. 35.
14. Schiele H. [2007], Supply-management maturity, cost savings and purchasing absorptive capacity: Testingthe procurement-performance link, “Journal of Purchasing and Supply Management”, 13(4).
15. Schuh C., Bremicker M. [2005], Der Einkauf als Margenmotor: Methoden zur Kostensenkung: mitFallbeispielen, Wiesbaden, Germany, Gabler Verlag.
16. Schuh C., Kromoser R., Strohmer M., Perez R., Triplat A. [2009], The Purchasing Chessboard: 64 Methods to Reduce Cost and Increase Value with Suppliers, Berlin, Springer.
17. Schuh G. [2013], Einkaufsmanagement, „Handbuch Produktion und Management“, No. 7, Ausgabe2, Springer-Verlag.
18. Schumacher S.C., Schiele H., Contzen M., Zachau T. [2008], Die 3 Faktoren des Einkaufs: Einkaufund Lieferanten strategisch positionieren, Gebundene Ausgabe, Wiley VCH Verlag.
19. Úbeda R., Alsua C., Carrasco N. [2015], Purchasing models and organizational performance: a studyof key strategic tools, “Journal of Business Research”, 68(2).
20. van Weele A.J. [2014], Purchasing and Supply Chain Management, 56h revised edition, London,Cengage Learning.
21. Weber J., Hug W. [2012], Wertetreiber Einkauf: Wertehebel im Einkauf als Controllingaufgabe, John Wiley