Determinanty wejścia w pułapkę średniego dochodu: perspektywa Polski

Main Article Content

Dorota Ciesielska
Mariusz-Jan Radło

Abstrakt

Istotą pułapki średniego dochodu (middle income trap) w rozwoju ekonomicznym krajów jest długookresowe spowolnienie wzrostu gospodarczego, przychodzące po okresie relatywnie szybkiego rozwoju. Czy Polska wpadnie w tę pułapkę? Na podstawie analizy poziomu i struktury PKB, wydajności pracy, sytuacji demograficznej, stopnia innowacyjności gospodarki oraz międzynarodowej konkurencyjności, autorzy stwierdzają, że obecny stan polskiej gospodarki wskazuje, że wiele jej cech czyni ją podatną na zatrzymanie się na poziomie kraju o średnim dochodzie. Tempo zmian strukturalnych i regulacyjnych jest na tyle niezadowalające, iż nie gwarantuje, by cechy te zostały szybko zlikwidowane. Ominięcie pułapki jest możliwe, ale pod warunkiem, że w następnych latach wprowadzone zostaną śmiałe reformy pozwalające na likwidację wymienionych barier wzrostu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ciesielska, D., & Radło, M.-J. (2014). Determinanty wejścia w pułapkę średniego dochodu: perspektywa Polski. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 31(2), 5–13. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1968
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Agénor P.-R., Canuto O., Middle-Income Growth Traps, Policy Research Working Paper 6210, World Bank, 2012.
2. Aiyar S., Duval R., Puy D., Wu Y., Zhang L., Growth Slowdowns and the Middle-Income Trap, IMFWorking Paper, WP/13/71, International Monetary Fund, 2013.
3. Baumol W.J. Macroeconomics of Unbalanced Growth: The Anatomy of Urban Crisis, “American Economic Review”, 1967, Vol. 57, No. 3, pp. 415-426.
4. Dietrich M., Explaining Economic Restructuring: An input-output analysis of organisational change in the European Union, “International Review of Applied Economics”, 1999, Vol. 13, pp. 219-240.
5. Eichengreen B., Park D., Shin K., When Fast Growing Economies Slow Down: International Evidenceand Implications for China, NBER Working Paper No. 16919, National Bureau of Economic Research, Cambridge 2012.
6. Eichengreen B., Park D., Shin K., Growth Slowdowns Redux: New Evidence on The Middle-Income Trap, NBER Working Paper No. 18673, National Bureau of Economic Research, Cambridge 2013.
7. Felipe J., Abdon A., Kumar U., Tracking the Middle-income Trap: What Is It, Who Is in It, and Why?, Working Paper No. 715, Levy Economics Institute of Board College, 2012.
8. Hidalgo A., Hausmann R., The building blocks of economic complexity, Proceeding of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2009, Vol. 106, No. 26.
9. Jankowska A., Nagengast A., Perea J.R., The product space and the middle-income trap: comparing Asian and Latin American experiences, Working Paper No. 311, OECD Development Centre, Paris2012.
10. Kołodko G.W., Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008.
11. Lin J.Y., Monga C., Growth Identification and Facilitation The Role of the State in the Dynamics of Structural Change, Policy Research Working Paper 5313, World Bank 2010.
12. Nauka i technika w 2010 r., GUS, Szczecin 2012.
13. OECD Economic Surveys: POLAND, OECD, Paris 2013.
14. Ohno K., Avoiding the Middle-Income Trap: Renovating Industrial Policy Formulation in Vietnam, ASEAN Economic Bulletin, 2009, Vol. 26, No. 1, pp. 25-43.
15. Polska w liczbach 2013, GUS, Warszawa 2013.
16. Radło M.-J., Ciesielska D., Polska w pułapce średniego dochodu? Perspektywy konkurencyjności polskiej gospodarki i regionów, Difin, Warszawa 2013.
17. UNDP Human Development Report 2013, The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World, UNDP (2013), http://hdr.undp.org.