Z doświadczeń szacowania wartości przedsiębiorstwa

Main Article Content

Andrzej Cwynar

Abstrakt

Wartość przedsiębiorstwa i metody jej szacowania wciąż należą do najciekawszych zagadnień finansowych, dając duże możliwości formułowania nowych poglądów i proponowania nowych rozwiązań tym, którzy szukają swojego miejsca w nauce albo w biznesie. Zaletą książki jest to, że po pierwsze - jej autorzy skoncentrowali się na wyselekcjonowanych zagadnieniach uświadamiających meandry wyceny, oraz po drugie - pisali ją również praktycy, dzięki czemu czytelnik otrzymuje nie tylko wiedzę teoretyczna, ale też popartą autentycznymi przykładami wycen przedsiębiorstw.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Cwynar, A. (2014). Z doświadczeń szacowania wartości przedsiębiorstwa. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 31(2), 100–102. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/1980
Dział
Recenzje

Bibliografia

1. Dylematy wyceny przedsiębiorstwa Marek Panfil, Andrzej Szablewski, redakcja naukowa Poltext, Warszawa 2013.