Proaktywność firm w tworzeniu radykalnych innowacji

Main Article Content

Danuta Surówka-Marszałek

Abstrakt

Badania nad kreowaniem radykalnych innowacji wskazują, że w procesie ich powstawania potrzeby odbiorcy docelowego są przewidywane i spełniane, gdy dotyczą rynku krajowego. Na rynku międzynarodowym działania wymagają już zaawansowanej wiedzy, nakładów finansowych i istnienia specjalnych jednostek badawczych. W artykule zostały zdefiniowane i omówione charakterystyczne cechy radykalnych innowacji, oraz etapy ich powstawania – pomysł, rozwój projektu, wdrożenie. Przedstawione zostały również przejawy proaktywnego zachowania firm wobec potencjalnych klientów.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Article Details

Jak cytować
Surówka-Marszałek , D. (2011). Proaktywność firm w tworzeniu radykalnych innowacji. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 21(4), 33-39. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/2060
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Bateman T.S., Crant J.M., The Proactive Component of Organizational Behavior: A Measure and Correlates, “Journal of Organizational Behavior”, 1993, 14,2, pp. 102-104.
2. Chaney P.K., Devinney T.M., Winter R.S., The Impact of New Product Introductions on the Market Value of Firms, “Journal of Business”, 1991, 64,4, pp. 573-610.
3. Christensen C.M., The Innovator’s Dilemma. When New Technologies Cause Great Firms to Fail, Harvard Business School Press, Boston 1997, p. 161-162.
4. Gerybadze A., Reger G., Globalization of R&D: Recent Changes in the Management of Innovation in Transnational Corporations, “Research Policy”, 1999, 28,2-3, pp. 254.
5. Hansen S.-O., Wakonen I., Innovation, A Winning Solution?, “International Journal of Technology Management”, 1997, 13,4, p. 347.
6. Hedlund G., Ridderstråle J., International Development Projects. Key to Competitiveness, Impossible, or Mismanaged?, “International Studies of Management & Organization", 1995, 25, 1-2, pp. 168.
7. Hoeffler S., Measuring Preferences for Really New Products, “Journal of Marketing Research”, 2003, 40,4, pp. 406-420.
8. Hyysalo S., Uses of Innovation. Wristcare in the Practices of Engineers and Elderly, University of Helsinki, Department of Education, Helsinki 2004, pp. 208.
9. Mullins J.W., Sutherland D.J., New Product Development in Rapidly Changing Markets: An Exploratory Study, “Journal of Product Innovation Management”, 1998, 15,3, pp. 228.
10. O’Connor G.C., Market Learning and Radical Innovation: A Cross Case Comparison of Eight Radical Innovation Projects, “Journal of Product Innovation Management”, 1998,15,2, pp. 158, 162.
11. Oesterle M.-J., Time-Span until Internationalization: Foreign Market Entry as a Built-in-Mechanism of Innovations, “Management International Review”, Special Issue, 1997, 27,2, pp. 141-144.
12. Sandberg B., Managing and Marketing Radical Innovations. Marketing New Technology, Routledge, London and New York 2008, pp. 3, 56.
13. Sölvell Ö., Zander I., Organization of the Dynamic Multinational Enterprise, “International Studies of Management and Organization”, 1995, 25,1-2, pp. 21-23.
14. Trott P., Innovation Management and New Product Development, Pearson Education, Harlow 2002, s. 12.
15. Veryzer R.W. Jr., Key Factors Affecting Customer Evaluation of Discontinuous New Products, “Journal of Product Innovation Management”, 1998, 15,2, pp. 144-146.
16. von Hippel E., Thomke S., Sonnack M., Creating Breakthroughs at 3M, “Health Forum Journal”, 2000, 43,4, p. 22.