Finansjeryzacja a transfer zjawisk kryzysowych do gospodarki realnej

Main Article Content

Paweł Wieprzowski

Abstrakt

Dynamiczny wzrost rynków finansowych spowodował, że obecnie pełnią one rolę równorzędną do realnej działalności gospodarczej. W artykule zostały omówione źródła procesu finansjeryzacji gospodarki i jego skutki w latach 1980-2000. W przypadku gospodarstw domowych odbywało się to poprzez efekt majątkowy, zaś w przypadku sektora przedsiębiorstw poprzez zmiany kosztu odtworzenia majątku. Zdaniem autora kryzys finansowy 2008 roku pokazał, że konieczna jest globalna koordynacja działań mających na celu stabilizację nie tylko procesów gospodarczych zachodzących w realnej gospodarce, ale również na rynkach finansowych.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Article Details

Jak cytować
Wieprzowski , P. (2011). Finansjeryzacja a transfer zjawisk kryzysowych do gospodarki realnej. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 21(4), 45-50. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/2062
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Bertaut C.C., Equity Prices Household Wealth, and Consumption Growth in Foreign Industrial Countries: Wealth Effects in the 1990s, Board of Governors of the Federal Reserve System, “International Finance Discussion Papers”, No. 724, April 2002.
2. BIS Quarterly Review, Bank of International Settlement, June 2010, p. 121.
3. Blanchard O., Simon J., The Long and Large Decline in U.S. Output Volatility, “Brookings Papers on Economic Activity”, No. 1/2001, pp. 135-164.
4. Boone L., Girouard N., Wanner I., Financial Market Liberalization, Wealth and Consumption, “OECD Economics Department Working Papers”, No. 308/2001.
5. Dore R., Stock Market Capitalism: Welfare Capitalism: Japan and Germany vs. the Anglo-Saxons, Oxford University Press, Oxford 2000.
6. Duca G., The Relationship between the stock market and the economy: experience from international financial markets, “Bank of Valetta Review”, 2007, No. 36, Autumn, p. 10.
7. Dynan K.E., Maki D.M., Does stock market wealth matter for consumption?, Board of Governors of the Federal Reserve System, “Finance and Economics Discussion Series”, No. 23/2001.
8. Edison H., Slok T., Wealth Effects and the New Economy, “IMF Working Papers”, WP/01/77/ June 2001, pp. 19-20.
9. Jayadev A., Epstein G., The Correlates of Rentier Returns in the OECD Countries, “Political Economy Research Institute University of Massachusetts Working Papers”, No. 123, January 2007.
10. Palley T.I., Financialization: What It Is and Why It Matters?, “The Levy Economics Institute Working Papers”, No. 525, December 2007, p. 3.
11. Palley T.I., The Questionable Legacy of Alan Greenspan, “Challenge”, 2005, Vol. 48, No. 6, (November-December), pp. 17-31.
12. Peltonen T.A., Sousa R.M., Vansteenkiste I.S., Wealth effects in emerging markets, “European Central Bank Working Papers”, No. 1000/ January 2009, p. 18.
13. Roczne raporty Komisji Handlu Kontraktami Terminowymi (Commodity Futures Trading Commission), lata 1970-2010.
14. Siemionczyk G., Jak ogon kręci psem, „Uważam Rze”, Nr 34, 28 września – 2 października 2011 r., s. 78.
15. Sławiński A., Rozwój rynków finansowych a stabilność systemu finansowego gospodarki, „Studia Ekonomiczne”, nr 1-2, 2003, INE PAN, s. 67-80.
16. Sławiński A., Rynki finansowe, PWE, Warszawa 2006, s. 16-19, 25, 113.
17. Tobin J., A general equilibrium approach to monetary theory, “Journal of Money Credit and Banking”, 1969, Vol. 1, No. 1, pp. 15–29.
18. Triennial Central Bank Survey: Foreign exchange and derivatives market activity in April 2010 – Preliminary Results, Bank for International Settlements, September 2010, pp. 1.
19. Wang D., Podobnik B., Harvatić D., Stanley H.E., Quantifying and modeling long-range cross correlations in multiple time series with applications to world stock indices, “Physical Review E”, 2011, Vol. 83, No. 4,.
20. www.gpoaccess.gov, (stan na dzień 12.10.2011).
21. www.ycharts.com, (stan na dzień 12.10.2011).