O skuteczności zarządzania za pomocą Strategicznej Karty Wyników

Main Article Content

Paulina Roszkowska

Abstrakt

Książka zaproponowana przez Jabłońskich ma dwa wyrażone we wstępie cele, wokół których zbudowano kolejne rozdziały. Po pierwsze, próbuje odwrócić uwagę czytelnika (menedżera) od jednowymiarowego, wyłącznie finansowego spojrzenia na ocenę wyników przedsiębiorstwa. Po drugie autorzy dowodzą, że Strategiczna Karta Wyników może być bardzo efektywnym narzędziem zarządzania, a stopień jej wykorzystania w dużej mierze zależy od siły zorientowania podmiotu gospodarczego na osiąganie wyników (performance management).

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Article Details

Jak cytować
Roszkowska, P. (2011). O skuteczności zarządzania za pomocą Strategicznej Karty Wyników. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 21(4), 107-110. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/2069
Dział
Recenzje

Bibliografia

1. Kaplan R.S., Norton D.P., The balanced scorecard − measures that drive performance, „Harvard Business Review”, nr I-II, 1992, s. 71-79.
2. Jabłoński A., Jabłoński M., Strategiczna karta wyników (Balanced Scorecard). Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2011.