Nagrody im. Alfreda Nobla z ekonomii z buntem mas w tle

Main Article Content

Grzegorz Sobiecki

Abstrakt

Przyznanie Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii Thomasowi J. Sargentowi oraz Christopherowi A. Simsowi, jest dla autora okazją do refleksji na temat postępującego procesu specjalizacji w nauce. I o ile specjalizacja stanowi konieczny warunek rozwoju nauki, to autor ma wątpliwości, czy nadmierna specjalizacja w ekonomii będzie służyć gospodarce.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sobiecki, G. (2011). Nagrody im. Alfreda Nobla z ekonomii z buntem mas w tle. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 21(4), 100–105. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/2070
Dział
Recenzje

Bibliografia

1. Empirical Macroeconomics, Scientific Background on the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2011, compiled by the Economic Sciences Prize Committee of the Royal Swedish Academy of Sciences, The Royal Swedish Academy of Sciences, 10 October 2011.
2. Meyer J., Land R., Threshold Concepts and Troublesome Knowledge: Linkages to Ways of Thinking and Practising within the Disciplines, Occasional Report 4, May 2003, http://www.etl.tla.ed.ac.uk/docs/ETLreport4.pdf.
3. Ortega y Gasset J., Barbarzyństwo specjalizacji, [w:] Wielkie eseje w nauce, M. Gardner (red.), Prószyński i s-ka, Warszawa 1998, s. 147, 150-151.
4. http://www.youtube.com/watch?v=mFdnA5UNmVw#.
5. http://www.youtube.com/watch?v=bVIOClT4Rws.