Sprawiedliwość organizacyjna w przedsiębiorstwie

Main Article Content

Dariusz Turek

Abstrakt

W artykule przedstawiono koncepcje sprawiedliwości organizacyjnej, rozumianą jako ogólne poczucie jednostki obejmujące to, co jej zdaniem jest sprawiedliwe w miejscu pracy, a dotyczące kwestii wszelkiego rodzaju podziału, procedur i interakcji społecznych. Autor udowadnia, że sprawiedliwość organizacyjna jest nie tylko nowym, ale i interesującym tematem badawczym w naukach o zarządzaniu. Uzyskana wiedza może być przydatna do wyjaśniania szeregu zachowań pracowników, dotyczących motywacji i satysfakcji z pracy, zaangażowania, dzielenia się wiedzą. Według autora, sprawiedliwość organizacyjna w najbliższej przyszłości może stać się nowym obszarem zarządzania przedsiębiorstwem.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Turek, D. . (2011). Sprawiedliwość organizacyjna w przedsiębiorstwie. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 18(1), 41–45. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/2120
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Adams J.S., Inequity in Social Exchange, [in:] Advances in Experimental Social Psychology, L. Berkowitz (ed.), Academic Press, New York 1965, pp. 267–299.
2. Colquitt J.A., Two Decades of Organizational Justice: Findings, Controversies and Future Directions, [in:] Organizational Behavior. Micro Approaches, J. Barling, C.L. Cooper (eds.), Sage, London 2008, p. 73.
3. Cropanzano R., Bowen D.E., Gilliland S.W., The Management of Organizational Justice, “Academy of Management Perspectives”, 2007, Vol. 21, Issue 4, pp. 34–48.
4. Deutsch M., Equity, Equality, and Need: What Determines Which Value Will be Used as the Basis of Distributive Justice?, “Journal of Social Issues”, 1975, Vol. 31, No. 3, pp. 137–149.
5. Gilliland S.W., Perceived Fairness of Selection Systems: An Organizational Justice Perspective, “Academy of Management Review”, 1993, Vol. 18., No. 4, pp. 694–734.
6. Greenberg J., Applying Organizational Justice: Questionable Claims and Promising Suggestions, “Industrial and Organizational Psychology,” 2009, Vol. 2, pp. 230–241.
7. Greenberg J., A Taxonomy of Organizational Justice Theories, “Academy of Management Review”, 1987, Vol. 12, pp. 9–22.
8. Greenberg J., Everybody Talks About Organizational Justice, But Nobody Does Anything About It, “Industrial and Organizational Psychology”, 2009, Vol. 2, pp. 181–195.
9. Greenberg J., Promote Procedural Justice to Enhance Acceptance of Work Outcomes, [in:] Handbook of Principles of Organizational Behavior, E.A. Locke (ed.), Blackwell Publishing, Oxford 2004, p. 181.
10. Greenberg J., Stealing in the Name of Justice: Informational and Interpersonal Moderators of Theft Reactions to Underpayment Inequity, “Organizational Behavior and Human Decision Processes” , 1993, Vol. 54, pp. 81–103.
11. Homans G.C., Social Behavior: Its Elementary Forms, Harcourt, New York 1961.
12. Karriker J., Justice as Strategy: the Role of Procedural Justice in an Organizational Realignment, “Journal of Change Management”, 2007, Vol. 7, No. 3–4, pp. 329–342.
13. Leventhal G.S., What Should be Done with Equity Theory? New Approaches to the Study of Justice in Social Relationships, [in:] Social exchange: Advances in experimental and social psychology, K.Gergen, M. Greenberg, R. Willis (eds.), Plenum, New York 1980, pp. 91–131.
14. Nowakowski J.M., Colon D.E., Organizational Justice: Looking Back, Looking Forward, “The International Journal of Conflict Management”, 2005, Vol. 16, No. l, pp. 4–29.
15. Robbins S.P., Judge T.A., Organizational Behavior, Prentice Hall, New Jersey 2009, p. 229.
16. Salamon S.D., Robinson S.L., Trust that Binds: The Impact of Collective Felt Trust on Organizational Performance, “Journal of Applied Psychology”, 2008, Vol. 93, pp. 593–601.
17. Skarlicki D.P., Latham G.P., Leadership Training in Organizational Justice to Increase Citizenship Behavior Within a Union: A Replication, “Personnel Psychology”, 1997, Vol. 50, pp. 617–633.
18. Thibaut J., Walker L., Procedural Justice: A Psychological Analysis, Hillsdale, NJ: Erlbaum 1975.
19. Turek D., Idea sprawiedliwości organizacyjnej w zarządzaniu zasobami ludzkimi (w druku).