Słabości nadzoru nad rachunkowością i finansami przedsiębiorstw

Main Article Content

Leszek Dubicki

Abstrakt

W trakcie każdego kryzysu nasilają się apele o większą transparentność sprawozdań finansowych i konieczność ściślejszego nadzoru nad operacjami księgowymi w przedsiębiorstwach i grupach kapitałowych. Czy odpowiednie zmiany nastąpiły w wyniku kryzysu 2008 roku? Analizując wprowadzone zmiany organizacyjne i merytoryczne oraz ich skutki autor stwierdza, że wiele z nich ma charakter pozorny. Podkreśla ponadto, że jedną z kluczowych kwestii nadzoru jest umocowanie i zdefiniowanie nadzoru korporacyjnego, a w tym głównie rad nadzorczych, i wyodrębnionych z członków tych rad komitetów audytu: ich zadań, kompetencji, zaangażowania i odpowiedzialności.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Dubicki, L. . (2011). Słabości nadzoru nad rachunkowością i finansami przedsiębiorstw. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 18(1), 47–53. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/2121
Dział
Dział główny

Bibliografia

ee J.C. Jr., The Gatekeepers. The Professions and Corporate Governance, Oxford University Press, Oxford 2006.
2. Dubicki L., Skutki zmian w księgowości korporacji międzynarodowych dla ich polskich spółek-córek, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, 2010, nr 3.
3. Gillespie J., Zweig D., Money for nothing. How the Failure of Corporate Boards Is Ruining American Business and Costing Us Trillions, Free Press, January 2010.
4. Pozen R.C., The Case for Professional Boards, “Harvard Business Review”, 2010, December.
5. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, art. 65, ust. 1.
6. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, art. 66, ust. 4.
7. Zielona Księga. Polityka Badania Sprawozdań Finansowych: Lekcje Wyciągnięte z Kryzysu, Komisja Europejska, Bruksela, 13 października 2010.