Emocjonomika wizerunku. Zarządzanie doświadczeniem klienta a percepcja firmy

Main Article Content

Iwona Skowronek

Abstrakt

Antycypowanie i projektowanie emocjonalnych doświadczeń konsumentów z organizacją umożliwia kontrolę nad powstającymi na jej temat opiniami. Żadne przedsiębiorstwo nie może uniknąć kreowania wrażeń o firmie. Dlatego też doświadczenia klienta tworzone w relacji z organizacją określają w konsekwencji wartość jej oferty i wizerunek. W artykule zaprezentowano wybrane aspekty zarządzania tego typu doświadczeniem klienta.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Skowronek, I. . (2011). Emocjonomika wizerunku. Zarządzanie doświadczeniem klienta a percepcja firmy. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 18(1), 66–75. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/2124
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Gitomer J., Customer Satisfaction is Worthless, Customer Loyalty is Priceless, Bard Press, Austin, Texas 1998, pp. 96-98.
2. Hill D., Emocjonomika, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2010, s. 19, 190-193, 286.
3. Lambkin M., Foxall G., van Raaij F., Heilbrunn B. (eds.), Zachowanie konsumenta. Koncepcje i badania europejskie, PWN, Warszawa 2001, s. 31, 37, 53-54, 127-131, 132, 397, 432, 455.
4. Lindgreen A., Vanhamme J., Beverland M.B. (eds.), Memorable Customer Experiences, Gower Publishing Company, Burlington 2009, pp. 14, 17-18, 51-55, 101-117, 202, 205, 258.
5. Lovelock Ch., Wirtz J., Services Marketing, Pearson Prentice Hall, New Jersey 2004, pp. 31-37, 127-132, 344-345.
6. Łosiak W., Psychologia emocji, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 17-19, 126-135.
7. Press M., Cooper R., The Design Experience: The Role of Design and Designers in the Twenty-First Century, Ashgate Publishing, Burlington 2003, pp. 73-79.
8. Shaw C., Revolutionize Your Customer Experience, Palgrave Macmillan, New York 2005, p. 64.
9. Shaw C., Ivens J., Building Great Customer Experiences, Palgrave Macmillan, Hampshire 2002, pp. 23, 46, 129-135, 151 i dalsze, 171-173.