Przewagi konkurencyjne polskich przedsiębiorstw

Main Article Content

Magdalena Roman
Paulina Adamczyk
Justyna Kamińska

Abstrakt

W artykule zostały omówione wyniki badania na temat źródeł przewag konkurencyjnych polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorstw (oraz ich produktów i marek), na podstawie wywiadów przeprowadzonych z akredytowanymi w Warszawie radcami handlowymi. Badanie wykonano w ramach badań statutowych prowadzonych w Katedrze Biznesu Międzynarodowego SGH pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Poniatowskiej-Jaksch.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Roman, M. ., Adamczyk, P. ., & Kamińska, J. . (2011). Przewagi konkurencyjne polskich przedsiębiorstw. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 18(1), 88–97. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/2127
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Bossak J.W., Bieńkowski W., Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004.
2. Chan Kim W., Mauborgne R., Strategia Błękitnego Oceanu. Jak stworzyć wolną przestrzeń rynkową i sprawić, by konkurencja stała się nieistotna, MT Biznes, Warszawa 2005.
3. Czynniki sukcesu polskich przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej, Pierścionek Z., Jurek-Stępień S. (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
4. Duliniec E., Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2009.
5. Pierścionek Z., Wybrane metody oceny konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, Herman A. (red.), Ofcyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1997.
6. Porter M.E., Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Helion, Gliwice 2006.
7. Sosnowska A., Czynniki kształtujące konkurencyjność i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce po roku 2004, [w:] Drogi do sukcesu polskich małychi średnich przedsiębiorstw, Sosnowska A., Łobejko S. (red.), , Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
8. Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2002.
9. Świtalski W., Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwo UW, Warszawa 2005.
10. The World Competitiveness Yearbook 2010, IMD, Lausanne 2010.
11. Zarządzanie marketingowe na rynkach zagranicznych jako instrument konkurencyjności przedsiębiorstw, Nowakowski M. (red.), Warszawa 1995 (maszynopis powielony).
12. Zarzycka A., Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, [w:] Konkurencyjnośćpolskich przedsiębiorstw, Herman A. (red.) , Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1997, s. 2-14