Microeconomic management and macroeconomic policy vs. economic growth and social development

Main Article Content

Grzegorz Kołodko

Abstrakt

Na długofalowy i zrównoważony rozwój wpływa z jednej strony mikroekonomiczne zarządzania, a z drugiej makroekonomiczna polityka. Tylko pozytywna synergia obu tych sfer ekonomicznej aktywności stwarza szansę na sukces w globalnej gospodarce. Przytaczając przykłady różnych krajów, autor pokazuje zależności związane z poziomem rozwoju technologicznego, jakością kapitału ludzkiego, umiejętnościami menedżerskimi i marketingowymi, ale także jakością państwa, usług publicznych, instytucji a konkurencyjnością w gospodarce globalnej. Do rozwoju społeczno-gospodarczego nie wystarczą tylko zdolność do akumulacji kapitału oraz postęp techniczny. Potrzebna jest jeszcze umiejętność mikroekonomicznego zarządzania, a w wielu krajach luka występująca na tym odcinku jest znacznie większa niż luka technologiczna, podkreśla autor.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kołodko, G. . (2013). Microeconomic management and macroeconomic policy vs. economic growth and social development. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 29(4), 11–15. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/2167
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Kolodko G.W., Truth, Errors, and Lies: Politics and Economics in a Volatile World, Columbia University Press, New York 2011.
2. Wyne A., Empirics and Psychology: Eight of the World’s Top Young Economists Discuss Where Their Field Is Going, “Big Think”, 2012, July 25th, comment by Nicholas Bloom.