Zakupy w biznesie – potrzeba strategicznej reorientacji

Main Article Content

Krzysztof Rutkowski

Abstrakt

Rozmowy z polskimi menedżerami zakupów wskazują, że nie dostrzegana jest strategiczna rola zakupów, które mogą mieć kluczowe znaczenie w poprawie rentowności i wartości firmy, w budowaniu jej przewagi konkurencyjnej, w rozwiązywaniu jej najróżniejszych problemów i wychodzeniu naprzeciw wyzwaniom przyszłości. Autor omawia błędy i słabości tradycyjnych systemów zakupowych oraz postuluje przyjęcie nowego podejścia, co oznacza nadania zakupom strategicznej roli w budowaniu przewagi konkurencyjnej firmy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rutkowski , K. . (2013). Zakupy w biznesie – potrzeba strategicznej reorientacji. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 29(4), 35–45. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/article/view/2171
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Bayen K., Equipping tomorrow’s buyers, „CPO Agenda”, http://www.cpoagenda.com/previous-articles/summer-2010/features/equipping-tomorrows-buyers/, [dostęp 23.05.2013].
2. Burt D.N., Dobler D.W., Starling S.L., World Class Supply Management: The Key to Supply Chain Management , 7th ed., McGraw-Hill/Irwin, Boston 2003.
3. Cali F., Value purchasing, strumenti e tecniche per ridurre il costo totale d’acquisto, Franco Angeli, Milano 2010, p. 13.
4. Echtelt F.E.A., New Product Development: Shifting Suppliers into gear, Universiteits Drukkerij, Technische Universiteit, Eindhoven 2004, pp. 29-33.
5. ECR Europe Category Management Best Practices Report, ECR Europe 1997, p. 2.
6. Ferrero B., Kółka na wodzie. Krótkie opowiadania dla ducha, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1999.
7. Lysons K., Farrington B., Purchasing and Supply Chain Management, 8th ed., Pearson Education Ltd. Harlow 2012, pp. 164-165.
8. Redukcja kosztów – doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?, KPMG Polska, 2009.
9. Stolle M., From Purchasing to Supply Management: A Study of the Benefits and Critical Factors of Evolution to Best Practice, Gabler, 2008, p. 61.
10. Weele van A.J., Purchasing and Supply Chain Management, 5th ed., CENCAGE Learning EMEA, 2010, pp. 8, 235-236.
11. Zsidisin G.A., Smith M.E., Managing Supply Risk with Early Supplier Involvement: A Case Study and Research Propositions, “Journal of Supply Chain Management”, 2005, Vol. 41, Issue 4, pp. 44-57.