Platforma dystrybucji eParagonów. Stan aktualny i perspektywy wdrożenia

Main Article Content

Patrycjusz Kruba
Antoni Masiukiewicz

Abstrakt

W związku ze zmianą koncepcji sposobu raportowania sprzedaży z wykorzystaniem kas fiskalnych, Ministerstwo Finansów, a następnie Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Rozwoju wdrożyły prace legislacyjne mające na celu wprowadzenie obowiązku raportowania online przez przedsiębiorców sprzedaży z wykorzystaniem kas fiskalnych. Po wprowadzeniu zmian, administracja finansowa będzie otrzymywać dane o sprzedaży w czasie rzeczywistym. Przedsiębiorcy, w podziale na grupy branżowe, będą mieli czas na zapoznanie się z wytycznymi i ich wdrożenie. Planowany termin wejścia w życie nowych zasad raportowania to rok 2022. Planowane jest również udostępnienie funkcjonalności systemu eParagon konsumentom. W artykule autorzy przedstawili projekt funkcjonalny systemu eParagon. System wykorzystuje Identyfikator Zakupowy. Do budowy projektu systemu wykorzystano najnowsze wersje specjalistycznego oprogramowania Enterprise Architect i Axure RP oraz procesy w notacji BPMN 2.0 i diagramy UML.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kruba, P., & Masiukiewicz, A. (2020). Platforma dystrybucji eParagonów. Stan aktualny i perspektywy wdrożenia. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 55(2), 83–93. https://doi.org/10.33119/KNoP.2020.55.2.7
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Epidata Consulting and Sparx Systems Whitepapers (2007), A UML Profile for Documenting the Component-and-Connector Views of Software Architectures http://www.sparxsystems.com.au/downloads/whitepapers/epidata_component_connector_whitepaper.pdf, dostęp 02.2018.
2. Erikson H-E. (2000), Penker M., Business Modeling with UML: Business Patterns at Work, John Wiley & Sons 2000.
3. Graessle P., Baumann H., Baumann P. (2007), UML 2.0 w akcji. Przewodnik oparty na projektach, Helion 2007.
4. Grupa Kapitałowa COMP (2016), Perspektywy i koncepcja rozwoju, www.comp.com.pl dostęp 03.2018.
5. Kruba P., (2018), Projekt funkcjonalny platformy dystrybucji e-paragonów konsumentom, Praca Magisterska, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Wydział Inżynierski, Warszawa.
6. Projekt ustawy (2017a) z dnia 18 września 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach.
7. Projekt ustawy (2017b) z dnia 11 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach.
8. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.
9. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących.
10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, (2013) z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.
11. The Object Management Group (2011), BPMN 2.0 specification, https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/PDF dostęp 10.2017.
12. The Object Management Group (2017), UML 2.5.1 specification, https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/PDF dostęp 10.2017.
13. Marcinkowski B. (2013), Modelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem języka UML, „Contemporary Economy Electronic Scientific Journal”, Vol. 4, Issue 1 (2013) s. 1-10.
14. Bednarek M. (2017), Kasy fiskalne online od przyszłego roku obowiązkowe dla wybranych firm, http://wyborcza.biz/biznes/7,147584,22173725,paragon-prosto-do-systemu-nowe-kasy-fiskalne-odprzyszlego.html, dostęp 04.2018.
15. Popławski A. (2016), Firmy obawiają się e-paragonów, https://www.crn.pl/aktualnosci/firmyobawiaja-sie-e-paragonow dostęp 04.2018.
16. MF (2017), Strumień e-Faktura i e-Paragon, https://www.gov.pl/cyfryzacja/strumien-e-faktura-i-eparagon dostęp 04.2018.
17. Money.pl (2018), Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii chce wykorzystać infrastrukturę bankową do wdrożenia systemu elektronicznych paragonów. Dowód zakupu trafiałby na skrzynkę odbiorczą, https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/e-paragon-platnosc-kartaterminal, 148,0,2399124.html, dostęp 03.2018.
18. http://www.sparxsystems.com/resources/user-guides/14.0/guidebooks/business-modelingtechniques.pdf, dostęp 02.2018.
19. http://sparxsystems.com/products/ea, dostęp 11.2017.
20. https://www.axure.com, dostęp 12.2017.
21. Sparx Systems & Stephen Maguire (2016), Requirements Engineering http://www.sparxsystems.com.au/downloads/whitepapers/requirements-engineering.pdf, dostęp 03.2018.
22. Sparx Systems Whitepaper (2004a), The Use Case Model, http://www.sparxsystems.com.au/downloads/whitepapers/The_Use_Case_Model.pdf, dostęp, 02.2018.
23. Sparx Systems whitepapers (2004b), The Logical (Class) Model , http://www.sparxsystems.com.au/downloads/whitepapers/The_Logical_Model.pdf, dostęp 02.2018.
24. Sparx Systems whitepapers (2004c), The Component Model http://www.sparxsystems.com.au/downloads/whitepapers/The_Component_Model.pdf, dostęp 02.2018.
25. Sparx Systems Whitepaper (2007), The Bussines Process Model http://www.sparxsystems.com.au/downloads/whitepapers/businessProcessModelTutorial.pdf, dostęp 03.2018.
26. Sparx Systems Whitepaper (2016), Requirements Management with Enterprise Architect http://www.sparxsystems.com.au/downloads/whitepapers/requirements-management-withenterprise- architect-060616.pdf, dostęp 02.2018.
27. Sparx Systems Whitepaper (2018), Business Modeling Techniques http://www.sparxsystems.com/ resources/user-guides/14.0/modeling/building-models.pdf, dostęp 02.2018.
28. Suchenia A., Ligęza A. (2017), Anomalie w modelowaniu procesów biznesowych, IAPGOŚ 2/2017
29. Milewska E. (2010), Modelowanie procesów biznesowych i analiza systemowa, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, 24/96 2010.
30. Nieckuła J. (2015), Metodyka stosowania notacji BPMN w modelowaniu procesów administracji publicznej, Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania „Współczesne Problemy Zarządzania”, Nr 1/2015.
31. Pasamonik P. (2010), Modelowanie procesów biznesowych zorientowane na czynności, Zeszyty Naukowe WSInf, Vol. 9, 2.