M&A Post-merger integration – istota i rola dobrze przygotowanego przejęcia

Main Article Content

Dawid Klimczak

Abstrakt

Ponad połowa fuzji i przejęć kończy się zniszczeniem wartości (value destruction) dla akcjonariuszy. W długim okresie – ponad 5 lat – tylko niektóre fuzje
i przejęcia wnoszą wartość dodaną dla obu stron transakcji. Integracja – spółki przejmowanej do aktywów nabywcy po połączeniu – jest jednym z problemów związanych z tworzeniem wartości (value creation) w transakcjach fuzji i przejęć. Większość członków kierownictwa zaangażowanych w proces M&A koncentruje się na procesie badania spółki (due dilligience) lub aspektach proceduralnych „zakupu”. Przygotowanie odpowiedniego planu integracji dla firmy często jest elementem odkładanym na później, a jest on jednym z kluczowych elementów procesu przejęcia. Należy podkreślić, że istnieje szereg kluczowych aspektów, które należy wziąć pod uwagę – od ustalenia celów i wskaźników efektywności dla kadry kierowniczej po zrozumienie „ekosystemu”, w którym działa firma i jej interesariuszy. Komunikacja jest także jednym z wiodących problemów w integracji po fuzji i przejęciach. W ostatnich latach pojawiła się nowa koncepcja tymczasowych menedżerów (interim manager). Osoba odpowiedzialna za projekt integracji bywa nazywana menedżerem integracji (post-M&A manager). Osoba taka może zostać oddelegowana zarówno na stanowisko członka zarządu ds. finansowych jak i operacyjnych czy handlowych. Celem niniejszego artykułu jest wyjaśnienie znaczenia procesu integracji po połączeniu, a także przybliżenie roli menedżera integracji.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Klimczak, D. (2020). M&A Post-merger integration – istota i rola dobrze przygotowanego przejęcia. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 55(2), 94–103. https://doi.org/10.33119/KNoP.2020.55.2.8
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Bauer F., Matzler K. (2014), Antecedents of M&A success: The role of strategic complementarity, cultural fir, and degree and speed of integration, “Strategic Management Journal”.
2. Morgan Stanley (2020), M&A in 2020: four trends to watch. shorturl.at/esJO2, 7.05.2020.
3. Lee J.J. (2013), Dancing with the enemy? Relational hazards and the contingent value of repeat exchanges in M&A markets, “Organization Science”.
4. Capron L., Mitchell W. (2012), Build, borrow, or buy: Solving the growth dilemma, Harvard Business Press.
5. Dörrenbächer C., Witzmann N. (2015), The link between cultural due diligence and socio-cultural post-merger integration management as a critical success factor in M&As, Institute of Management Berlin at the Berlin School of Economics and Law.
6. Yaakov W. (2013), A comprehensive guide to mergers & acquisitions: Managing the critical success factors across every stage of the M&A process, FT Press.
7. Achar A., Uncourt Ct., (2020), MAC Clauses in M&A Transations, HeinOnline.
8. Angwin D. (2004), Speed in M&A Integration: The first 100 days, “European Managment Journal”.
9. Todnem B.R. (2005), Organisational change management: A critical review, “Journal of change management”.
10. Bhal KT., Bhaskar AU., Ratnam CSV. (2009), Employee reactions to M&A: Role of LMX and leader communication, Leadership and Organization.
11. Wratny J. (2012), Problem reprezentatywności związków zawodowych w zakładzie pracy: więcej pragmatyzmu czy demokracji?, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”.
12. Maire S., Collerette P. (2011), International post-merger integration: Lessons from an integration project in the private banking sector, “International Journal of Project Management”.
13. Rocnkess J., Rockness H., Ivancevich Sh. (2001), The M&A game changes, “Financial Executive”.
14. De Noble A., Gustafson L., Hergert M. (1988”, Planning for post-merger integration – eight lessons for merger success, “Long Range Planning”.
15. Alaranta M. (2005), Evaluating success in post-merger IS integration: a case study, “The Electronic Journal Information Systems Evaluation”.
16. Davis D. (2012), M&A Integration: M&A Integration: How To Do It. Planning and delivering M&A integration for business success, John Wiley.