Zasada ostrożności, czyli teoretycznie ustrukturyzowana panika w czasach COVID-19

Main Article Content

Grzegorz M. Malinowski

Abstrakt

Artykuł dotyczy zasady ostrożności. Postawiono w nim hipotezę, że poczynania decydentów w okresie epidemii COVID-19 dowodzą, że zasada ta jest przydatnym i wartościowym instrumentem wspomagającym decyzje. Doświadczenie pandemii, związane z koniecznością usprawiedliwiania drastycznych działań prewencyjnych, neutralizuje znaczną część argumentów krytycznych względem zasady ostrożności. Jednocześnie, ten sam materiał badawczy umożliwia wyciągnięcie nowych wniosków na temat praktyki stosowania zasady ostrożności. W pierwszej części artykułu została omówiona koncepcja zasady ostrożności, jej definicja oraz najważniejsze głosy względem niej krytyczne. W drugiej wykazano, że obserwowana aktualnie praktyka stosowania tej zasady
neutralizuje istotną część zarzutów formułowanych pod jej adresem. Ponadto, wychodząc od tych samych obserwacji, zostały wskazane nowe, niedostatecznie przebadane jeszcze obszary refleksji nad zasadą ostrożności w kontekście podejmowania decyzji gospodarczych w warunkach niepewności.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Article Details

Jak cytować
Malinowski, G. M. (2020). Zasada ostrożności, czyli teoretycznie ustrukturyzowana panika w czasach COVID-19. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 56(3), 5-26. https://doi.org/10.33119/KNoP.2020.56.3.1
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Akins A., Lyver P., Alroe H.F., Moller H. (2019), The Universal Precautionary Principle: Nee Pillars and Pathways for Environmental, Sociocultural, and Economic Resilience, “Sustainability”, 11, 2357, http://www.mdpi.com/2071-1050/11/8/2357 DOI:10.3390/su11082357.
2. Blavatskyy P. (2005), Back to the St. Petersburg Paradox?, “Management Science”, 51 (4), p. 677-678.
3. Gardiner S.M. (2006), A core Precautionary Principle, “The Journal of Political Philosophy”, 14(1), p. 33-60.
4. Gigerenzer G., Todd P.M. (2000), Simple Heuristics Tat Make Us Smart, Oxford, Oxford University Press.
5. Gollier C., Treich N. (2003), Decision – Making Under Scientific Uncertainty: The Economics of the Precautionary Principle, “The Journal of Risk and Uncertainty”, 27 (1), p. 77-103.
6. Hansen S.F., Tickner J.A. (2013), The precautionary principle and false alarms- lessons learned, in: Late Lessons from early warnings: science, precaution, innovation, European Environmental Agency EEA, Report Nr 1, Vol. 201, pp. 17-45.
7. Hansson S.O. (1997), The limits of precaution, “Foundations of Science”, 2, p. 293-306.
8. Jablonowski M. (2005), High – Risk Decisions When Probabilities Are Unknown (or Irrelevant), „Risk Management”, 7(3), p. 57-61.
9. Jablonowski M. (2006), Precautionary Risk Management, Palgrave Macmillan, New York.
10. Jonas H. (1984), The Imperative of Responsibility, Chicago, The University of Chicago Press.
11. Klassen D. (2020), Updated COVID-19 (Coronavirus) statistics and analysis, https://nucleuswealth.com, dostęp: 02.05.2020.
12. Kogan L. (2005), Exporting Precaution: How Europe’s Risk Free Regulatory Agenda Threatens American Free Enterprise, Washington Legal Foundation, Washington DC.
13. Koźmiński A.K. (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa.
14. Malinowski G.M. (2018), Zasada ostrożności, czyli heurystyka strachu oraz heurystyka odwagi w kontekście polityki gospodarczej, „Prakseologia”, 160/2018, s. 291-331.
15. Malinowski G.M. (2019), Uncertainty of Science and Decision Making – Problems with Evidence – Based Policy, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty”, 54 (4) s. 9-29.
16. Moss R.H., Schneider S.H., (2000), Uncertainties in the IPCC TAR, Recommendations To Lead Authors For More Consistent Assessment and Reporting, in: Guidance Papers on the Cross Cutting Issues of the Third Assessment Report of the IPCC, R. Pachauri, T. Taniguchi, K. Tanaka (eds.), World Meteorological Organization, Geneva, p. 33-51.
17. Potocki T., Opolski K. (2015), Decyzje w obliczu „niepewnych ryzyk” – rola heurystyk w nurcie racjonalności adaptacyjnej, „Finanse”, 1(8), s. 43-70.
18. Randall A. (2009), We already have risk management – Do we really need the precautionary principle?, “International Review of Environmental and Resource Economics”, 3, p. 39-74.
19. Raffensperger C., Tichner J. (1999), Protecting Public Health and the Environment: Implementing the Precautionary Principle, Washington, Island Press.
20. Randall A. (2011), Risk and Precaution, Cambridge, Cambridge University Press.
21. Redziak Z. (2013), Niepewność w Podejmowaniu Decyzji, „Zeszyty Naukowe AON”, 2(91), s. 102-130.
22. Resnik D. B. (2004), The precautionary principle and medical decision making, “Journal of Medicine and Philosophy”, 29, p. 281-299.
23. Science Communication Unit for the European Commission DG Environment (2017), The Precautionary Priniple: decision making under uncertainty, http://ec.europa.eu/scienceenvironment-policy, z dn. 16.09.19.
24. Stirling A., Gee D. (2003), Science, precaution and practice, “Public Health Reports”, 117(6), p. 521-533.
25. Straffin P.D. (2004), Teoria Gier, „Scholar”, Warszawa.
26. Sunstein S.R. (2003), Beyond the precautionary principle, “University of Pennsylvania Law Review”, 151(3), p. 1003-1058.
27. Sunstein C.R. (2005), Laws of Fear: Beyond the Precautionary Principle, Cambridge, Cambridge University Press.
28. Tickner J., Geiser K. (2004), The precautionary principle stimulus for solutions – and alternatives-based environmental policy, “Environmental Impact Assessment Review”, 24, 7-8, p. 801-824.
29. Wildavsky A. (1995), But Is It True? A Citizen’s Guide to Environmental Health and Safety Issues, Harvard University Press, Cambridge.
30. Wingspread (1998), Wingspread statement on the precautionary principle, “Rachel’s Environment and Health Weekly”, 586, http://www.rachel.org/en/node/3850.
31. Vlek Ch. (2009), A precautionary-principled approach towards uncertain risks: Review and decision – Theoretic elaboration, “Reasmus Law Review”, 2(2), p. 129-168.