Sankcje gospodarcze we współczesnych relacjach międzynarodowych: nowe formy wdrażania

Main Article Content

Myron Yankiv
Kostyantyn Flissak

Abstrakt

Artykuł omawia stosowanie sankcji gospodarczych w kontekście aktualnych międzynarodowych stosunków gospodarczych, które ewoluują wraz z kształtowaniem się nowych relacji między państwami, ich ugrupowaniami integracyjnymi oraz międzynarodowymi organizacjami gospodarczymi i finansowymi. Współczesna faza globalizacji nie potrafi sprostać wcześniejszym oczekiwaniom, coraz częściej bowiem dochodzi do konfliktów wynikających ze sprzeczności interesów narodowych, na co w niektórych przypadkach reaguje się stosowaniem sankcji. Większość badań prowadzonych w tym zakresie skupia się na prawnych podstawach sankcji gospodarczych, podczas gdy ich ekonomicznym cechom, wynikającym z osobliwości rozwoju międzynarodowych stosunków gospodarczych, nie poświęca się dostatecznej uwagi. Artykuł podejmuje problem klarownego zdefiniowania sankcji z uwzględnieniem ich specyfiki, statusu prawnego, legalności stosowania oraz skuteczności regulacji. Uzasadnienie i ujednolicenie definicji ekonomicznej kategorii „sankcji” może stać się przesłanką zapobiegania ich nadużywania przez poszczególne państwa kierujące się własnymi interesami oraz służyć właściwym interpretacjom prawnym w ramach organizacji międzynarodowych, przede wszystkim ONZ. Autorzy proponują konkretyzację zasad stosowania sankcji międzynarodowych w dokumentach regulacyjnych ONZ i UE. Zwrócono przy tym uwagę na nową charakterystykę międzynarodowych sankcji gospodarczych, w szczególności nadawanie im cech protekcjonistycznych i wykorzystanie przez państwa agresywnego protekcjonizmu jako narzędzia w promowaniu interesów narodowych w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Yankiv , M., & Flissak , K. (2020). Sankcje gospodarcze we współczesnych relacjach międzynarodowych: nowe formy wdrażania. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 57(4), 5–14. https://doi.org/10.33119/KNoP.2020.57.4.2
Dział
Dział główny

Bibliografia

Ambassador’s Checklist for Promoting U.S. Business. Access mode: www.bciu.org, accessed on 15.08.2020.

Basic Principles on the Use Restrictive Measures (Sanctions), Council of the European Union, 10198/1/04, http://register.consilium.europa.eu/doc/srv, accessed on 02.08.2020.

Borodajenko A.A. (2018), Sanctions and measures in the international Law: the challenge of codification and interpretation, https://doi.org/10.24158/tipor.2018.5.25, accessed on 12.06.2020.

CSS (2010), Wirtschaftssanktionen: Wunderwaffe oder Blindgänger?, Center for Security Studies (CSS), ETH, No. 83, Zürich, November.

EU-Sanktionen, http://ec.europa.eu/comm/external_relations/cfsp/sanctions/index_de.htm, accessed on 15.06.2020.

Henning C. Schneider (1999), Wirtschaftssanktionen: die VN, EG und Bundesrepublik Deutschland als konkurrierende Normgeber beim Erlaß paralleler Wirtschaftssanktionen / von Henning C. Schneider, Berlin, Duncker und Humlot.

Kolodko G.W. (2020a), China and the Future of Globalization: The Political Economy of China's Rise, London – New York: Bloomsbury I.B. Tauris.

Kolodko G.W. (2020b), The Great Chinese Transformation: from the Third to the First World, “Acta Oeconomica”, Vol. 70, Special Issue, p. 71-83.

Kolodko G.W. (2020c). Chinism and the Future of the World, “Communist and Post-Communist Studies”, Vol. 53, No. 4, p. 260-279.

Malskyj O.M., Jagolnyk A.M. (2005), Mishnarodne torgovelne pravo, Znannja, Ukraine.

Marrakesh Agreement (1994), Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, April 15, 1994, Marrakesh, https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/04-wto_e.htm, accessed on 15.07.2020.

Medzinárodné sankcie, www.mzv.sk/zahranicna-politika/medzinarodne-sankcie, accessed on 24.07.2020.

National Security Strategy of the USA (2017), https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905-2.pdf, accessed on 14.07.2020.

Ryszka J. (2008), Sankcje gospodarcze wobec podmiotów zewnętrznych w prawie i praktyce Unii Europejskiej, TNOiK, Toruń, Polska, p. 28-29.

Sankcje międzynarodowe (2020), Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Rzeczpospolita, Warszawa, https://www.msz.gov.pl, accessed on 20.07.2020.

Sušová-Salminen V. (2017), Lesk a bída západních sankcí. Časopis argument, http://casopisargument.cz/2017/07/26/lesk-a-bida-zapadnich-sankci/, accessed on 26.08.2017.

Tshubarev V.L. (2009), Mishnarodne ekonomitshne pravo, „Jurinkom Inter“, Kyiv.

UNCTAD (2006), Handbook of Statistics 2006, United Nations, Geneva.

UNCTAD (2017), Handbook of Statistics 2017, United Nations, Geneva.

UNCTAD (2019), Handbook of Statistics 2019, United Nations, Geneva.

United Nations Millennium Declaration, adopted by General Assembly resolution 55/2 of 8 September 2000, http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/summitdecl.shtml, accessed on 18.08.2020.

United Nations Charter, http://www.un.org/ru/charter-united-nations.

World Bank (2020), United States. Product export and import from China, https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/USA/Year, accessed on 01.10.2020.

Zakon Ukrainy (14.08.2014), Pro sankzji, No. 1644-VII. (ukr), http77ps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1644-18, accessed on 28.08.2020.

Zygankova T.M. (2003), Globalna torgova systema: rosvytok instytutiv, pravyl, instrumentiv SOT, Monografia, s. 660, Ukraine.