Zagadnienie technologii i innowacji w perspektywie funkcjonowania Unii Europejskiej

Main Article Content

Joanna Mantorska

Abstrakt

W perspektywie funkcjonowania oraz rozwoju technologicznego Unii Europejskiej, ważną kwestią jest spójność prowadzonych działań w aspekcie społecznym, jak i środowiskowym, a także pod kątem osiągania sukcesów rynkowych. W jaki sposób wypracować oraz podtrzymywać wymierne korzyści gospodarcze oraz wynikając z nich wartości dodane w skali międzynarodowej? Celem artykułu jest przedstawienie oraz analiza zagadnień o kluczowym dla UE znaczeniu, a także wskazanie uwarunkowań zewnętrznych, które powinny być podstawą polityki europejskiej. Omówione kwestie mają wpływ na aspekty związane z bezpieczeństwem oraz konkurencyjnością Europy. W ramach przeprowadzonych studiów literaturowych ustalono, że wśród priorytetów Europy wyróżnia się gospodarkę cyfrową realizowaną w oparciu o jednolity rynek wewnętrzny, z jednoczesnym uwzględnieniem uwarunkowań zewnętrznych. Do zagadnień o kluczowym znaczeniu zaliczono działania rozwojowe wspierające, w przypadku kapitału ludzkiego podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych, natomiast gospodarki jako całości – aspekt niskoemisyjności. Jednym z priorytetów jest także zapewnienie przestrzeni do funkcjonowania wszystkich podmiotów, niezależnie od ich wielkości oraz skali prowadzonej działalności. Strategia ta miałaby prowadzić do osiągnięcia stabilizacji oraz bezpieczeństwa, również w wymiarze ekonomicznym, co znalazłoby odzwierciedlenie w szeroko rozumianym dobrobycie.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Mantorska, J. . (2020). Zagadnienie technologii i innowacji w perspektywie funkcjonowania Unii Europejskiej. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 57(4), 59–68. https://doi.org/10.33119/KNoP.2020.57.4.4
Dział
Dział główny

Bibliografia

Europe’s Technology Industries (2018), Report from the commission to the European Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Europe’s Technology Industries, 2018, EC, Brussels, 15.7.2019.

Europe’s Technology Industries (2019), Orgalim Position on Strategic Value Chains and Important Projects of Common European Interest, Orgalim Position Paper, Brussels, 24 May 2019.

EPSC (2019), Finding a new balance between openness and protection, European Commission, European Political Strategy Centre EU, Industrial Policy after Simens-Alstom.

Horyzont (2020), Horyzont 2020: Program Ramowy Badań i Innowacji na lata 2014-2020, UE.

IPCEI (2019), EU rules for Important Projects Of Common European Interest , Directorate General Competition Unit H2 – R&D&I, IPCEI and Environment, European Commission, Brussels, 10 May 2019.

6th Ministerial Meeting (2018), Friends of Industry, 6th Ministerial Meeting, Paris, Tuesday 18th, December 2018, Joint statement by France, Austria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Finland, Germany, Greece, Hungary, Italy, Latvia, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Romania, Slovakia, Spain.

Ministers Conference (2018), Towards the 6th “Friends of Industry”, Ministers Conference, Paris, December 18th, 2018, Contribution from EU industry organizations.

MPiT (2019), Zaproszenie do składania założeń projektów wpisujących się w łańcuch wartości pełnego cyklu życia baterii nowej generacji dla pojazdów oraz stacjonarnych systemów magazynowania energii, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Polski Fundusz Rozwoju, Warszawa, 12.04.2019.

Perspectives for (2019), Perspectives for the EU’s strategic priorities in 2019 – a new design for sustainable growth, published by the Ministry of Economic Affairs and Employment of Finland on May 8th 2019, EHPA – Policy department 29.05.2019.

Zwegers A. (2019), Towards a Common European Industrial IoT and Data Ecosystem?, IDSA Summit, 25 June 2019, Arian Zwegers, Technologies & Systems for Digitising Industry, DG CONNECT/A2, European Commission.