Pieniądz jako miara czasu

Main Article Content

Paweł Pecura

Abstrakt

Na przestrzeni lat badacze zastanawiają się nad rolą czasu w życiu człowieka. Również ekonomia postrzega go jako wyjątkowy i ograniczony zasób. Pieniądz z kolei jest definiowany jako narzędzie ułatwiające transakcje. Niniejsza praca jest próbą uzupełnienia myśli ekonomicznej w zakresie porównania czasu i pieniądza. Poprzez analizę literatury w kontekście zdefiniowania pojęcia pieniądza oraz analizę własną pluralistycznych rodzajów transakcji, przeprowadzone zostało wnioskowanie dedukcyjne. Celem pracy jest próba udowodnienia tego, że przedmiotem wymiany ekonomicznej dokonywanej za pośrednictwem pieniądza jest życie ludzkie w postaci czasu zaangażowanego do uzyskania wymienialnego dobra. Na podstawie tak przeprowadzonego rozważania logicznego zostało wskazane, że czas jest pojęciem o wiele szerszym niż pieniądz, ale to właśnie czas jest walutą w transakcjach.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pecura, P. . (2021). Pieniądz jako miara czasu. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 58(1), 68–78. https://doi.org/10.33119/KNoP.2020.58.1.6
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Awdziej M. (2016), Czas to pieniądz – paradoksy ekonomicznego wartościowania czasu przez konsumentów, „Studia Ekonomiczne”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 255, s. 9-17.
2. Chang Ch., Chang S., Chang J., Chien Y. (2013), Which Is the Better Option? Quicker or Cheaper?, “Psychology and Marketing”, Vol. 30, No. 1, p. 90-101.
3. Coase R.H. (2013), Firma, rynek i prawo, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa, za oryginałem: The Firm, the Market, and the Law, 1988.
4. EBC (2020), Europejski Bank Centralny, Czym jest pieniądz?, https://www.ecb.europa.eu, dostęp 11.11.2020.
5. Forbes (2019), Najlepiej zarabiający sportowcy 2019, ranking https://www.forbes.pl, dostęp 12.06.2019.
6. Galbraith J.K. (2011), Pieniądz. Pochodzenie i losy, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, za oryginałem: Money. Whence I Came, Where It Went, 1975.
7. Jamka B. (2018), Banki czasu w ekonomii dzielenia się – perspektywa społeczno-ekonomiczna, „Zarządzanie Publiczne”, nr 2 (42), s. 159-170.
8. Landes D.S. (2000), Bogactwo i nędza narodów: dlaczego jedni są tak bogaci a inni tak ubodzy, Wydawnictwo Muza, Warszawa, za oryginałem: The Wealth and Poverty of Nations, 1998.
9. Marcuse H. (1941), Some Social Implications of Modern Technology, Frankfurt, ”Studies in philosophy and social science”, Vol. 9, p. 414-439.
10. Okada E., Hoch S. (2004), Spending Time versus Spending Money, “Journal of Consumer Research”, Vol. 31, No. 2, p. 313-323.
11. NBP (2020), Narodowy Bank Polski, Tabela nr 106/A/NBP/2019 z dnia 2019-06-03, https://www.nbp.pl, dostęp 11.11.2020.
12. Pełka W. (2012), Rola „Banków czasu” w rozwoju wspólnot lokalnych, „Polityka społeczna”, nr 3, s. 15-19.
13. Ricardo D. (1957), Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, za oryginałem: Principles of political economy and taxation, 1817.
14. Sedláček T. (2012), Ekonomia dobra i zła: w poszukiwaniu istoty ekonomii od Gilgamesza do Wall Street, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa, za oryginałem: Ekonomie dobra a zla: Po stopách lidského tázání od Gilgameše po finanční krizi, 2009.
15. Simmel G. (2012), Filozofia pieniądza, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa, za oryginałem: Philosophie des Geldes, 1900.
16. Smith A. (2019), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, za oryginałem: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 1776.
17. Solow R. (1956), A Contribution to the Theory of Economic Growth, Cambridge, „The Quarterly Journal of Economics”, nr 70, s. 65-94.
18. Toffler A. (1980), The Third Wave, Publisher Morrow, New York.
19. Urbańska J. (2010), Zmęczenie życiem codziennym, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań,
20. Von Mises L. (2016), Ludzkie działanie, Instytut Ludwiga von Misesa, Wrocław, za oryginałem: Human Action. A Treatise on Economics, 1949.