Wpływ geopolityki na bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Nigerii

Main Article Content

Dawid Cherubin

Abstrakt

Geopolityka jest dziedziną nauki, która bada rozmaite aspekty wewnętrzne oraz zewnętrzne kraju. Tymi aspektami są ekonomia, polityka, relacje społeczne, bogactwa naturalne, podział religijny, katastrofy naturalne etc. Nigeria ma bogate złoża surowców naturalnych oraz rozwija się gospodarczo, co klasyfikuje ją jako kraj przyjazny bezpośrednim inwestycjom zagranicznym (BIZ). Jednak zagrożenia geopolityczne, takie jak terroryzm oraz brak edukacji wśród osób młodych, całkowicie destabilizują państwo. Celem badawczym artykułu jest wyjaśnienie istoty wpływu geopolityki na BIZ w Nigerii oraz rozwój kraju. Za pośrednictwem ram OLI oraz CAGE zostaną przedstawione zagrożenia geopolityczne mające wpływ na wewnętrzny chaos Nigerii oraz przełożenie na BIZ.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Cherubin, D. . (2021). Wpływ geopolityki na bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Nigerii. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 58(1), 79–89. https://doi.org/10.33119/KNoP.2020.58.1.7
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. ABP (2016), The Anchor Borrowers’ Programme Guidelines, Development Finance Department Central Bank Nigeria, https://www.cbn.gov.ng, (21.12.2020).
2. BBC (2016), Boko Haram in Nigeria: Abu Musab al-Barnawi named as new leader, https://www.bbc.com, (25.12.2020).
3. Brookings (2014), The impact of conflict and political instability on agricultural investments in Mali and Nigeria, Africa Growth Initiative at Brookings, https://www.brookings.edu, (23.12.2020).
4. Ciesielska D., (2015), Zagraniczna ekspansja kapitałowa polskich przedsiębiorstw, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie”, z. 144, s. 143.
5. CNBC (2020), An oil futures contract expiring Tuesday went negative in bizarre move showing a demand collapse, https://www.cnbc.com, (25.12.2020).
6. Coase R.H. (1960), The problem of social cost, Journal of Law and Economics, 56, s. 837-877.
7. CSIS Prosper (2016), Youth at Risk: How can Private Sector help Nigeria Fight Boko Haram?, https://csisprosper.com, (23.12.2020).
8. Doing Business (2020), Comparing Business Regulation in 190 Economies, http://documents1.worldbank.org, (21.12.2020).
9. Forbes (2019), What China Is Really Up To In Africa, https://www.forbes.com, (25.12.2020).
10. Foreign Policy (2010), Shell oil infiltrates Nigeria’s government ministries, Foreign Policy, https://foreignpolicy.com/, (23.12.2020).
11. Ghemawat P. (2007), Differences Across Countries: The CAGE Distance Framework, Harvard Business School Press, Boston, s. 1.
12. GRF (2020), Global Religious Futures, Countries, http://www.globalreligiousfutures.org, (23.12.2020).
13. GTI (2015), Global Terrorism Index, Measuring and understanding the impact of terrorism, https://www.economicsandpeace.org, (23.12.2020).
14. IDMC (2020), Nigeria, Internal Displacement Monitoring Center, https://www.internal-displacement.org, (23.12.2020).
15. ITA (2020), Nigeria-Country Commercial Guide. Agriculture sector, International Trade Administration, https://www.trade.gov, (21.12.2020).
16. National Bureau of Statistics (2020) , Nigerian Capital Importation-Q3 2020, National Bureau of Statistics, Nigeria.
17. O’Neill J., Stupnytska A. (2009), The long-term outlook for BRICs and N-11 post crisis, Goldman Sachs Global Economics Paper No:192, Commodities and Strategy Research, https://www.goldmansachs.com, (21.12.2020).
18. Oluwafemi J. (2018), Probabilistic Seismic Hazard Analysis of Nigeria: The Extent of Future Devastating Earthquake, England, IPO Publishing Ltd, s. 1.
19. Peng M., Meyer K. (2016), International business, 2 ed., Hampshire, Cengage Learning.
20. PAIiH (2020), Nigeria. Przewodnik po rynku, program „Go Africa”, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, https://www.paih.gov., 21.12.2020.
21. Rugman A. (2010), Reconciling internalization theory and the eclectic paradigm, Multinational Business Review, 18(2), s. 1-12.
22. The Global Economy (2020), Oil production-Country rankings, The Global Economy, https://www.theglobaleconomy.com, 16.12.2020.
23. The World Bank (2020a), Doing Business. Measuring Business Regulations, https://www.doingbusiness.org, (21.12.2020).
24. The World Bank (2020b), What is the difference between Foreign Direct Investment (FDI) net inflows and net outflows, https://datahelpdesk.worldbank.org, (25.12.2020).
25. Transparency International, Nigeria, https://www.transparency.org/en/countries/nigeria, (25.12.2020).
26. UNICEF (2018), More than 1,000 children in northeastern Nigeria abducted by Boko Haram since 2013, https://www.unicef.org, (26.12.2020).