Dynamiczna koncepcja przewag komparatywnych

Main Article Content

Andrzej Sopoćko

Abstrakt

Zróżnicowanie poziomu rozwoju poszczególnych krajów nie da uzasadnić się lepszymi warunkami przyrodniczymi. Tzw. rajskie wyspy nie są jego liderami, natomiast szereg krajów o trudnych warunkach przyrodniczych (Skandynawia, Japonia) należą do czołówki cywilizacyjnej świata. Jak się jednak okazuje, implementacja wybranych stamtąd rozwiązań przynosi ograniczone sukcesy. Historycznie jest to nowa sytuacja. Produkcja taśmowa z fabryk Forda dała się zastosować efektywnie na całym świecie, podobnie sieci fast-food czy kontenery w transporcie. Obecnie jednak trudno znaleźć tak spektakularne przykłady. Może to zaskakiwać, ponieważ istnieją dalej znaczące różnice w efektywności gospodarek poszczególnych krajów. W Europie nie zmniejsza się dystans Północ – Południe, Stany Zjednoczone od Meksyku dzieli pod tym względem przepaść. A przecież, poza nielicznymi wyjątkami, prawie wszystkie gospodarki są obecnie otwarte na dobra jakim są sprawdzone rozwiązania. Jeśli nawet całości nie można szybko przekształcić według najlepszych wzorów, to powinno uzyskać się postęp stopniowo, adaptując poszczególne elementy danej gospodarki na kształt najlepszych rozwiązań np. u sąsiadów. W ten sposób dystans rozwojowy powoli ulegałby zmniejszeniu, przynajmniej nie powiększał się. Ta metoda jednak nie przynosi znaczących rezultatów. Powodem wydaje się być coraz większa integracja i złożoność krajowych systemów wytwarzania. Daje się to dostrzec przede wszystkim przy próbach adaptacji zagranicznych systemów proinnowacyjnych. Czy wobec tego taka implementacja jest w ogóle niemożliwa? Otóż nie. Co prawda nieskuteczne jest odgórne adaptowanie otoczenia, ale może się udać uruchomienie procesu samoadaptacji, idącego w głąb całego systemu. Ale jest to operacja trudna, wymagająca nietradycyjnego (niestatycznego) podejścia systemowego.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Article Details

Jak cytować
Sopoćko, A. (2021). Dynamiczna koncepcja przewag komparatywnych. Kwartalnik Nauk O Przedsiębiorstwie, 59(2), 4-17. https://doi.org/10.33119/KNoP.2021.59.2.1
Dział
Dział główny

Bibliografia

1. Ashby W.R. (1957), An introduction to cybernetics, London, Chapman & Hal, s. 206.
2. Beer S. (1966), Cybernetyka Zarządzanie, Warszawa, PWN, s. 57.
3. Bertalanffy L. (1959), General System Theory, Penguin University Books.
4. BPTI (2014), Historia komputera K-202, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Informatycznego, 15.12.2014.
5. Eigen M., Schuster P. (1982), Hipercykle, Wyd. MIR, Moskwa.
6. Eshbi U.R. (2009), Wprowadzenie do cybernetyki, Wyd. Librokom.
7. Forrester J. (1961), Industrial Dynamics, MIT Press, Cambridge, New York.
8. Förstel J., Guéret-Laferté A.M. (1997), La cathédrale Saint-Pierre de Beauvais, Oise, Wyd. I. Amiens, AGIRPic., s. 32.
9. Haken H. (2000), Information and Selforganization, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg.
10. Horgan J. (1999), Koniec nauki, Prószyński i S-ka, Warszawa.
11. IM (2010), Beskid był pierwszy, „Interia Motoryzacja”, 5.09.2010.
12. Kaliński J. (2012), Gospodarka w PRL, IPN, Warszawa.
13. Karcz J. (2016), Organizacja jako system, w: Zarządzanie, organizacje i organizowanie – przegląd perspektyw teoretycznych, Klincewicz K. red., Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
14. Kast F.E., Rosenzweig J.E. (1972), General systems theory: Applications for organization and management, “Academy of Management Journal”, 15(4), 447-465.
15. Koźmiński A.K., Latusek-Durczak D. (2011), Rozwój Teorii Organizacji, Wolter Kluwer, Warszawa.
16. List of Ministries of the Soviet Union, https://en.wikipedia.org, dostęp 18.09. 2020.
17. Lui F.T. (1983), Cagan’s Hypothesis and the First Nationwide Inflation of Paper Money in World History, “Journal of Political Economy”, 91.6.
18. Morgan G. (2005), Obrazy organizacji, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 49.
19. Owen G. (2013), Game Theory, Emerald, UK.
20. Rule of Law (2019), Rule of Law, Index 2019, https://worldjusticeproject.org.
21. Rutkowski J. (2018), Świat ucieka od Rosji, „Obserwator Finansowy”, 25.09.2018.
22. Sipiński D. (2019), Indonezja i Malezja bronią prawa do dewastacji dżungli, „Polityka”, 31.08.2019.
23. Szadelski Z. (2014), Zarys historii polskich ciągników rolniczych, Warszawa.
24. Szumiło M. (2011), Kierownictwo PZPR w latach 1986-1990. Szkic do portretu zbiorowego, „Pamięć i Sprawiedliwość”, t. 2 (18).
25. Twitchett D., Mote F.W. (1998), The Ming Dynasty, The Cambridge History of China, Vol. 8, Part 2, Cambridge University Press.
26. World Economic Outlook Database, 9 April 2019.
27. Wyciślak S. (2015), Podejście systemowe jako źródło efektywności w działaniach organizacji, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 386.